Rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w ramach podpisanych umów z NFZ 2022 r. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w ramach podpisanych umów z NFZ 2022 r.

Zakres umów z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia


I.    Leczenie szpitalne
    
1.    Alergologia
2.    Alergologia-świadczenia pierwszorazowe
3.    Anestezjologia i intensywna terapia-hospitalizacja (ryczałt)
4.    Badanie tomografii komputerowej
5.    Gruźlica i choroby płuc-świadczenia pierwszorazowe
6.    Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
7.    Chemioterapia w trybie jednodniowym zakresem skojarzonym
8.    Chemioterapia-hospitalizacja z zakresem skojarzonym
9.    Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja (ryczałt)
10.    Chirurgia klatki piersiowej - diagnostyka onkologiczna
11.    Chirurgia klatki piersiowej - diagnostyka onkologiczna - poza pakietem onkologicznym
12.    Chirurgia klatki piersiowej – hospitalizacja - pakiet onkologiczny
13.    Choroby płuc-hospitalizacja (ryczałt)
14.    Choroby płuc-hospitalizacja-pakiet onkologiczny
15.    Choroby płuc-hospitalizacja-świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego - poza pakietem onkologicznym
16.    Izba przyjęć (ryczałt)
17.    Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca
18.    Program lekowy - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca
19.    Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym
20.    Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
21.    Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych
22.    Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
23.    Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
24.    Rehabilitacja neurologiczna
25.    Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
26.    Tlenoterapia domowa (DLT) (ryczałt)
27.    Tlenoterapia domowa - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia (świadczenia finansowane odrębnie w PSZ)
       


II.    Rehabilitacja lecznicza
    
1.    Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
2.    Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
3.    Fizjoterapia ambulatoryjna
4.    Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
    
    
III.    Profilaktyczne programy zdrowotne
    
1.    Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)-etap specjalistyczny
    
    
IV.    Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
    
1.    Długoterminowa opieka domowa - dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (DLR)
    
    
V.    Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
    
1.    Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
2.    Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc-diagnostyka onkologiczna
3.    Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorazowe
4.    Świadczenia w zakresie onkologii
5.    Świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna
6.    Świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia pierwszorazowe
    
    
VI.    Leczenie szpitalne PT
    
1.    Program lekowy - leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej
2.    Program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
3.    Program lekowy - leczenie idiopatycznego włóknienia płuc