Dyrekcja Centrum | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Dyrekcja Centrum

Dyrektor szpitala

mgr Mariola Brodowska

m.brodowska [at] kpcp.pl


p. o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski

g.przybylski [at] kpcp.pl


Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Krzysztof Malatyński

k.malatynski [at] kpcp.pl


Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Beata Walecka

b.walecka [at] kpcp.pl