Lokalizacja Centrum | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Lokalizacja Centrum

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy znajduje się obecnie w 2 lokalizacjach:
przy ul. Seminaryjnej 1 oraz przy ul. Meysnera 9.

 

ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

ul. Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz

tel. 52 32 56 600
tel. 52 32 56 700
fax 52 32 56 606

SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH UL. SEMINARYJNA 1
 


 

ADRES JEDNOSTKI W SMUKALE

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

ul. Meysnera 9
85-472 Bydgoszcz

tel. 52 32 79 300
tel. 52 32 79 329

SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH UL. MEYSNERA 9

 

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP) /KPCPBDG/SkrytkaESP


 

SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH UL. SEMINARYJNA 1  
Centrala telefoniczna, portiernia 52 32 56 600
52 32 56 700
 
Sekretariat  52 32 56 735
Sekretariat fax 52 32 56 606
Kancelaria  52 32 56 793
 
Dyrektor  52 32 56 735
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  52 32 56 742
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  52 32 56 796
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  52 32 56 750
 
Dział Organizacyjno-Prawny 52 32 56 614
Pełnomocnik ds. Controllingu Zarządczego 52 32 56 664
Specjalista ds. Administracji, Koordynator ds. Dostępności 52 32 56 765
Służby ds. BHP i P. Poż. 52 32 56 610
 
Radca Prawny 52 32 56 748
 
Kierownik Opieki Medycznej,
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Akredytacji
52 32 56 604
 
Pełnomocnik ds. Pacjenta 52 32 56 614
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 52 32 56 764
723 910 366
 
Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej 52 32 56 616
 
Inspektor Ochrony Danych 52 32 56 614
 
Administrator Systemów Informatycznych 52 32 56 776
52 32 56 741
 
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej 52 32 56 764
723 910 366
 
Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych 52 32 56 610
 
Specjalista ds. Epidemiologii 52 32 56 610
   
Dział Płac  
Koordynator 52 32 56 663
Płace 52 32 56 708
   
Dział Kadr  
Kierownik 52 32 56 664
Kadry 52 32 56 709
 
Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych
Kierownik 52 32 56 751
Statystyka 52 32 56 605
Kontraktowanie 52 32 56 798
fax 52 32 56 718
 
Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy 52 32 56 734
Księgowość 52 32 56 707
Kasa 52 32 56 745
Planowanie i Koszty 52 32 56 746
 
Izba przyjęć
Izba Przyjęć  52 32 56 719
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 720
Informacja głosowa o wymazach w kierunku COVID-19 52 32 56 613
Gabinet lekarski 52 32 56 619
Gabinet lekarski i pielęgniarki 52 32 56 650
Przyjęcia planowe 52 32 56 611
EKG 52 32 56 706
 
Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
Koordynator 52 32 56 781
Gabinet lekarski 52 32 56 780
Sekretariat 52 32 56 782
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 642
Gabinety zabiegowe 52 32 56 642
Dyżurka pielęgniarek 52 32 56 777
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 778
Gabinet lekarski 52 32 56 723
 
Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy
Koordynator 52 32 56 769
Gabinet lekarski 52 32 56 770
Sekretariat 52 32 56 766
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 767
Gabinety zabiegowe 52 32 56 767
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 630
 
Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
Koordynator 52 32 56 652
Gabinet lekarski 52 32 56 771
Gabinet lekarski 52 32 56 772
Lekarz dyżurny 52 32 56 788
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 744
Pielęgniarka koordynująca 52 32 56 768
 
Pododdział Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
Sekretariat 52 32 56 773
Gabinet zabiegowy 52 32 56 661
Laboratorium Snu 52 32 56 608
 
Pododdział NWM
Sekretariat 52 32 56 657
Gabinet Zabiegowy 52 32 56 774
 
Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej
Koordynator 52 32 56 612
Gabinet lekarski 52 32 56 730
Gabinet lekarski 52 32 56 740
Gabinet lekarski 52 32 56 797
Sekretariat 52 32 56 645
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 732
Gabinet zabiegowy 52 32 56 731
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 799
 
Oddział Onkologiczno-Pulmonologiczny z Chemioterapią
Koordynator 52 32 56 787
Gabinet lekarski 52 32 56 785
Sekretariat 52 32 56 622
Dyżurka pielęgniarek 52 32 56 786
Gabinety zabiegowe 52 32 56 786
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 768
Dyżurka pielęgniarek - Klinika 52 32 56 649
 
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Koordynator 52 32 56 710
Gabinet lekarski 52 32 56 722
Sekretariat 52 32 56 711
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 757
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 52 32 56 758
Gabinet zabiegowy PZP 52 32 56 643
Gabinet zabiegowy 52 32 56 648
Gabinet zabiegowy ogólnoszpitalny 52 32 56 728
Sala pooperacyjna 52 32 56 646
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 729
 
Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej
Koordynator 52 32 56 638
 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Koordynator 52 32 56 638
Gabinet lekarski 52 32 56 725
REANIMACJA 52 32 56 644
Sekretariat 52 32 56 639
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 724
Sala Wybudzeń przy Bloku Operacyjnym 52 32 56 651
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 726
 
Blok Operacyjny
Pielęgniarka Koordynująca 52 32 56 715
Pielęgniarka Koordynująca 52 32 56 717
Pokój administracyjny 52 32 56 715
Sala operacyjna A 52 32 56 658
Sala operacyjna B 52 32 56 659
Sala Wybudzeń 52 32 56 651
 
Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Poradniami specjalistycznymi
Kierownik 52 32 56 628
Rejestracja 52 32 56 733
Gabinet lekarski - Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 52 32 56 607
Gabinet lekarski - Poradnia Alergologiczna 52 32 56 626
Gabinet lekarski - Poradnia Torakochirurgiczna 52 32 56 625
Gabinet lekarski dla dzieci 52 32 56 753
Gabinet zabiegowy 52 32 56 617
 
Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania
Gabinet lekarski 52 32 56 737
Rejestracja (8.00 - 11.00) 52 32 56 618
Poradnia Pulmonologiczna (7.00 - 19.00) 52 32 56 738
Gabinet Pulmonologiczny 1 52 32 56 641
Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem 52 32 56 629
Pracownia Spirometryczna 52 32 56 739
 
Poradnia Onkologiczna z Ambulatorium Chemioterapii
Gabinet lekarski 52 32 56 623
Rejestracja 52 32 56 622
Gabinet pielęgniarki 52 32 56 621
Gabinet konsylium 52 32 56 654
 
Zakład Radiologii
Kierownik 52 32 56 712
Rejestracja 52 32 56 616
Technicy RTG 52 32 56 615
Lekarze 52 32 56 655
 
Pracownia Endoskopowa
Kierownik 52 32 56 653
Pracownia 52 32 56 727
 
Laboratorium Analityczne
Kierownik  52 32 56 760
Pracownia 52 32 56 761
Pracownia serologiczna / Bank Krwi 52 32 56 762
 
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Kierownik 52 32 56 792
Rejestracja 52 32 56 791
Asystenci 52 32 56 789
FAX 52 32 56 790
 
Dział Centralnej Sterylizacji i DDD
Kierownik 52 32 56 747
Sterylizacja 52 32 56 736
 
Apteka
Kierownik 52 32 56 713
Pracownia 52 32 56 704
 
Sekcja Informatyki
Kierownik
Informatycy
52 32 56 741
52 32 56 776
 
Dział Aparatury, Sprzętu Medycznego i Zaopatrzenia
Aparatura i Sprzęt Medyczny 52 32 56 666
Zaopatrzenie 52 32 56 721
Gospodarowanie Środkami Trwałymi 52 32 56 721
 
Dział Zamówień Publicznych
Kierownik 52 32 56 795
Dział 52 32 56 609
 
Dział Techniczno - Eksploatacyjny
Kierownik 52 32 56 705
Biuro działu 52 32 56 749
Inwestycje 52 32 56 660
Warsztaty 52 32 56 794
Magazyn 52 32 56 763
Zespół Gospodarczy - Koordynator 52 32 56 756
 
Zakład Patomorfologii
Kierownik 52 32 56 703
 
Dział Żywienia
Kierownik 52 32 56 601
Biuro działu 52 32 56 602
Kuchnia 52 32 56 754
 
Dział Utrzymania Higieny i Transportu Wewnątrzszpitalnego
Kierownik 52 32 56 716
Dział 52 32 56 716
 
Bufet - ulica Seminaryjna 52 32 56 775

 SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH UL. MEYSNERA 9  
Centrala, portiernia, informacja 52 32 79 300
52 32 79 329
 
Lekarz dyżurny

52 32 79 335

52 32 79 341
52 32 79 342
52 32 79 347

 
Oddział Rehabilitacji / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Koordynator 52 32 79 335
Sekretariat 52 32 79 322
Lekarz - łączony przez sekretariat 52 32 79 322
Psycholog 52 32 79 336
Sala gimnastyczna 52 32 79 303
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 79 367
Dyżurka pielęgniarek 52 32 79 313
Socjalny 52 32 79 339
Zabiegowy 52 32 79 325
Sala gimnastyczna 52 32 79 331
Sala gimnastyczna 52 32 79 332
Fizykoterapia 52 32 79 302
Masaż 52 32 79 373
Hydroterapia 52 32 79 370
Pacjenci 52 32 79 338
 
Oddział Rehabilitacji Oddechowej
Gabinet Lekarski 52 32 79 308
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy 52 32 79 311
Pokój Przygotowań Pielęgniarskich 52 32 79 359
 
Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - Odcinek OG
Koordynator 52 32 79 342
Lekarz 52 32 79 341
Specjalista ds. Uzależnień 52 32 79 308
Pielęgniarka oddziałowa 52 32 79 344
Sekretariat 52 32 79 309
Dyżurka pielęgniarek 52 32 79 344
Zabiegowy 52 32 79 316
Pacjenci 52 32 79 343
 
Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - Odcinek OLG
Lekarz 52 32 79 347
Pielęgniarka oddziałowa 52 32 79 350
Sekretariat 52 32 79 350
Dyżurka pielęgniarek 52 32 79 346
 
Pozostałe
RTG 52 32 79 317
Rozdzielnia posiłków 52 32 79 327
Warsztat 52 32 79 330
Warsztat 52 32 79 333
Kotłownia, Sterylizacja 52 32 79 324
Hotel 52 32 79 334
IMPEL 52 32 79 315
 
Numery telefonów na kartę
Oddział Rehabilitacji 802 00 95
Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - odcinek OG 802 09 91
Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - odcinek OLG 802 09 28
Hotel 802 00 90