Lokalizacja Centrum | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Lokalizacja Centrum

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy znajduje się obecnie w 2 lokalizacjach:
przy ul. Seminaryjnej 1 oraz przy ul. Meysnera 9.

 

ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

ul. Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz

tel. 52 32 56 600
tel. 52 32 56 700
fax 52 32 56 606

SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH UL. SEMINARYJNA 1
 


 

ADRES JEDNOSTKI W SMUKALE

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

ul. Meysnera 9
85-472 Bydgoszcz

tel. 52 32 79 300
tel. 52 32 79 329

SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH UL. MEYSNERA 9

 

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP) /KPCPBDG/SkrytkaESP


 

SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH UL. SEMINARYJNA 1  
   
Centrala telefoniczna, portiernia 52 32 56 600
  52 32 56 700
 
Sekretariat  52 32 56 735
Sekretariat fax 52 32 56 606
Kancelaria  52 32 56 793
 
Dyrektor  52 32 56 735
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  52 32 56 742
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  52 32 56 796
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  52 32 56 750
 
Dział Organizacyjno-Prawny 52 32 56 614
Pełnomocnik ds. Controllingu Zarządczego 52 32 56 664
Specjalista ds. Administracji, Koordynator ds. Dostępności 52 32 56 765
Służby ds. BHP i P. Poż. 52 32 56 618
Radca Prawny 52 32 56 748
Kierownik Opieki Medycznej 52 32 56 604
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Akredytacji 52 32 56 604
Pełnomocnik ds. Pacjenta 52 32 56 614
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 52 32 56 764
  723 910 366
Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej 52 32 56 615
Inspektor Ochrony Danych 52 32 56 614
Administrator Systemów Informatycznych 52 32 56 776
  52 32 56 741
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej 52 32 56 764
  723 910 366
Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych 52 32 56 610
Specjalista ds. Epidemiologii 52 32 56 610
   
Dział Płac  
Koordynator 52 32 56 663
Płace 52 32 56 708
   
Dział Kadr  
Kierownik 52 32 56 664
Kadry 52 32 56 709
 
Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych
Kierownik 52 32 56 751
Statystyka 52 32 56 605
Kontraktowanie 52 32 56 798
fax 52 32 56 718
 
Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy 52 32 56 734
Księgowość 52 32 56 707
Kasa 52 32 56 745
Planowanie i Koszty 52 32 56 746
   
Izba przyjęć  
Izba Przyjęć 52 32 56 650
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 720
Gabinet lekarski 52 32 56 619
Gabinet lekarski i pielęgniarki 52 32 56 719
Przyjęcia planowe 52 32 56 611
EKG 52 32 56 706
   
Zakład Rehabilitacji  
Pokój socjalny 52 32 56 752
   
Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej  
Koordynator 52 32 56 781
Pododdział Chorób Płuc i Onkologii Pulmonologicznej – OKOP  
Koordynator 52 32 56 787
Gabinet lekarski 52 32 56 785
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 778
Dyżurka pielęgniarek 52 32 56 777
Sekretariat 52 32 56 782
Pododdział Chorób Płuc i Alergologii – OKAP  
Koordynator 52 32 56 649
Gabinet lekarski 52 32 56 780
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 647
Dyżurka pielęgniarek 52 32 56 786
Sekretariat 52 32 56 784
   
Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy  
Koordynator 52 32 56 769
Gabinet lekarski 52 32 56 770
Sekretariat 52 32 56 766
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 767
Gabinety zabiegowe 52 32 56 767
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 630
 
Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
Koordynator 52 32 56 652
Gabinet lekarski 52 32 56 771
Gabinet lekarski 52 32 56 772
Lekarz dyżurny 52 32 56 788
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 744
Pielęgniarka koordynująca 52 32 56 768
Pododdział NWM  
Sekretariat 52 32 56 657
Gabinet Zabiegowy 52 32 56 774
Pododdział Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu  
Sekretariat 52 32 56 773
Gabinet zabiegowy 52 32 56 661
Laboratorium Snu 52 32 56 608
 
Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej
Koordynator 52 32 56 612
Gabinet lekarski 52 32 56 730
Sekretariat 52 32 56 645
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 732
Gabinet zabiegowy 52 32 56 731
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 799
 
Oddział Onkologiczno-Pulmonologiczny z Chemioterapią
Sekretariat 52 32 56 622
 
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Koordynator 52 32 56 710
Gabinet lekarski 52 32 56 722
Sekretariat 52 32 56 711
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 757
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 52 32 56 758
Gabinet zabiegowy PZP 52 32 56 643
Gabinet zabiegowy 52 32 56 648
Gabinet zabiegowy ogólnoszpitalny 52 32 56 728
Sala pooperacyjna 52 32 56 646
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 729
 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Koordynator 52 32 56 638
Gabinet lekarski 52 32 56 725
REANIMACJA 52 32 56 644
Sekretariat 52 32 56 639
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 724
Sala Wybudzeń przy Bloku Operacyjnym 52 32 56 651
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 726
   
Oddział Rehabilitacji Oddechowej (S)  
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 670
Punkt Pielęgniarski 52 32 56 671
Gabinet Zabiegowy 52 32 56 672
Sekretariat - fax 52 32 56 673
Sekretariat 52 32 56 674
Koordynator Oddziału 52 32 56 675
Gabinet Lekarski 52 32 56 676
Fizykoterapia 52 32 56 677
   
Blok Operacyjny  
Pielęgniarka Koordynująca 52 32 56 715
Pielęgniarka Koordynująca 52 32 56 717
Pokój administracyjny 52 32 56 715
Sala operacyjna A 52 32 56 658
Sala operacyjna B 52 32 56 659
Sala Wybudzeń 52 32 56 651
 
Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Poradniami Specjalistycznymi
Sekretariat 52 32 56 624
Rejestracja 52 32 56 733
Kierownik - Gabinet lekarski nr 4 52 32 56 628
Gabinet lekarski nr 6 52 32 56 607
Gabinet lekarski nr 5 52 32 56 753
Gabinet lekarski nr 2 52 32 56 626
Gabinet lekarski nr 1 52 32 56 625
Gabinet zabiegowy (nr 3) 52 32 56 617
 
Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania
Rejestracja 52 32 56 738
Pielęgniarka koordynująca POCHP 52 32 56 633
Sekretarki POCHP 52 32 56 633
Gabinet lekarski nr 2 52 32 56 737
Gabinet lekarski nr 4, 5, 6 52 32 56 641
DLT 52 32 56 629
DLR 52 32 56 629
Pracownia Spirometryczna 52 32 56 739
   
Poradnia Onkologiczna z Ambulatorium Chemioterapii  
Koordynator 52 32 56 623
Rejestracja 52 32 56 622
Gabinet pielęgniarski - sekretariat 52 32 56 621
Gabinet lekarski onkologiczny 52 32 56 654
Gabinet lekarski 52 32 56 603
   
Poradnia Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej 52 32 56 797
   
Zakład Radiologii  
Kierownik 52 32 56 712
Kierownik techników RTG 52 32 56 779
Rejestracja 52 32 56 616
Technicy RTG 52 32 56 615
Lekarze 52 32 56 655
Opisownia 52 32 56 655
Tomograf 52 32 56 662
USG 52 32 56 620
Socjalny 52 32 56 615
   
Pracownia Endoskopowa
Kierownik 52 32 56 653
Pracownia 52 32 56 727
   
Zakład Patomorfologii  
Kierownik 52 32 56 703
Pracownia mikroskopowa, diagności 52 32 56 714
Sekretariat 52 32 56 702
   
Laboratorium Analityczne  
Kierownik 52 32 56 760
Pokój socjalny 52 32 56 761
Pracownia 52 32 56 761
Pracownia serologiczna 52 32 56 762
 
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Kierownik 52 32 56 792
Rejestracja 52 32 56 791
Asystenci 52 32 56 789
FAX 52 32 56 790
 
Dział Centralnej Sterylizacji i DDD
Kierownik 52 32 56 747
Sterylizacja 52 32 56 736
 
Apteka
Kierownik 52 32 56 713
Pracownia 52 32 56 704
   
Sekcja Informatyki  
Kierownik 52 32 56 741
Informatycy 52 32 56 776
Serwerownia 52 32 56 656
   
Dział Logistyki  
Kierownik 52 32 56 721
Sekcja Aparatury i Sprzętu Medycznego 52 32 56 666
Sekcja Zaopatrzenia 52 32 56 721
Gospodarowanie Środkami Trwałymi 52 32 56 701
Magazyn - koordynator 723 911 549
Magazyn techniczny - biuro 52 32 56 763
Magazyn techniczny - magazyny 52 32 56 783
   
Dział Zamówień Publicznych  
Kierownik 515 178 214
Dział 887 830 236
   
Dział Techniczno-Eksploatacyjny  
Kierownik 515 178 274
Biuro działu 515 178 244
Biuro działu 887 830 222
Koordynator ds. techniczno-eksploatacyjnych 665 444 022
Punkt Dystrybucji Prania - Koordynator 52 32 56 756
Magazyn bielizny 52 32 56 755
   
Dział Żywienia
Kierownik 52 32 56 601
Biuro działu 52 32 56 602
Kuchnia 52 32 56 754
 
Dział Utrzymania Higieny i Transportu Wewnątrzszpitalnego
Kierownik 52 32 56 716
Dział 52 32 56 716
 
Bufet 52 32 56 775

 SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH UL. MEYSNERA 9  
   
Centrala telefoniczna, portiernia 52 32 79 300
  52 32 79 329
   
RECEPCJA, IZBA PRZYJĘĆ 52 32 79 372
   
Lekarz dyżurny 52 32 79 335
  52 32 79 341
52 32 79 342
52 32 79 347
   
Oddział Rehabilitacji / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej  
Sekretariat 52 32 79 322
Koordynator Oddziału - łączyć przez 322 52 32 79 335
fax 52 32 79 312
Neurolog 52 32 79 368
Psycholog 52 32 79 336
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 79 367
Dyżurka Pielęgniarska 52 32 79 313
Gabinet Zabiegowy 52 32 79 325
Pokój socjalny 52 32 79 339
Pacjenci 52 32 79 338
   
Oddział Rehabilitacji Oddechowej (M)  
Sekretariat 52 32 79 310
Lekarz 52 32 79 308
Pielęgniarka Koordynująca 52 32 79 361
Dyżurka Pielęgniarska 52 32 79 361
Gabinet Zabiegowy 52 32 79 359
Pacjenci 52 32 79 343
   
Zakład Rehabilitacji  
Kierownik 52 32 79 321
Asystenci medyczni, rehabilitanci 52 32 79 320
Sala gimnastyczna - pomieszczenie 014 52 32 79 303
Sala gimnastyczna - pomieszczenie 107 52 32 79 305
Sala gimnastyczna - pomieszczenie 118 52 32 79 332
Gabinet masażu 52 32 79 373
Fizykoterapia 52 32 79 302
Hydroterapia 52 32 79 370
Sala gimnastyczna - pomieszczenie 230 52 32 79 369
Pokój socjalny 52 32 79 331
   
Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc  
Sekretariat 52 32 79 314
fax 52 32 79 314
Koordynator Oddziału 52 32 79 342
Lekarz 52 32 79 347
Lekarz 52 32 79 341
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 79 350
Dyżurka Pielęgniarska 52 32 79 346
Pacjenci 52 32 79 351
Kuchenka 52 32 79 355
   
Pozostałe  
Gabinet konsultacyjny 52 32 79 320
RTG 52 32 79 317
Rozdzielnia posiłków 52 32 79 327
Dział Techniczno-Eksploatacyjny - brygadzista 52 32 79 333
Dział Techniczno-Eksploatacyjny - warsztat 52 32 79 330
Dział Centralnej Sterylizacji i DDD 52 32 79 323
Kotłownia 52 32 79 324
Dział Utrzymania Higieny i Transportu Wewnątrzszpitalnego 52 32 79 315
Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych 52 32 79 311
Hotel 52 32 79 334