Projekty finansowane z budżetu państwa | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Projekty finansowane z budżetu państwa


Projekt finansowany ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego z Funduszu Medycznego

Konkurs nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023

Zadanie: Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne
do rehabilitacji

Wartość dofinansowania: 999 751,68 zł

Całkowita wartość zadania: 999 751,68 zł

W ramach dotacji Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zakupiło stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych - Balance Tutor oraz mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała - Diego VR. Urządzenia uzupełniły bazę sprzętową Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej naszego Centrum. Urządzenia stanowią unikatowe systemy do terapii kończyn zarówno górnych, jak i dolnych na każdym etapie rehabilitacji. Dzięki rehabilitacji z użyciem zakupionych urządzeń pacjent szybciej wraca do sprawności i ma możliwość korzystania
z najnowocześniejszych urządzeń robotycznych do rehabilitacji.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej