Opieka duszpasterska | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Opieka duszpasterska

Zgodnie z zapisami art. 36 i art 37. ustawy z dnia 6 - listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) pacjenci KPCP maja prawo do opieki duszpasterskiej i praktyk religijnych w kaplicach szpitalnych (ul. Seminaryjna, ul. Meysnera) oraz kontaktu z kapelanem szpitalnym w salach chorych.

Posługę duszpasterską nad pacjentami Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii sprawują:

  • Ks. dr Bronisław Kaczmarek; proboszcz parafii p.w. Św. Trójcy w Bydgoszczy, Wikariusz Generalny Diecezji Bydgoskiej;
  • Ks. Roman Grzegorz; proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Opławcu.

OPIEKA DUSZPASTERSKA

WYZNANIA RZYMSKO-KATOLICKIEGO:

Sprawowana jest przez Parafię pw. Świętej Trójcy
ul. Świętej Trójcy 26, 85 - 224 Bydgoszcz tel.: 51 - 322 70 94

  • W KAPLICY KPCP MSZA ŚWIĘTA W KAŻDĄ NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA o godz. 9.00.
  • WIZYTY NA ODDZIALE W ŚRODY I PIĄTKI ok. godz. 14.00.

INNE WYZNANIA :

Kościół Prawosławny - Parafia pw. św. Mikołaja
ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz tel.: 52 321-19-18

Kościół Ewangelicko-Augsburski
Plac Zbawiciela 2, 85-058 Bydgoszcz tel.: 52 366-95-70

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
ul. Pomorska 41, 85-050 Bydgoszcz, tel.: 781-018-119

Kościół Zielonoświątkowy - Zbór ,,Betel''
ul. Janikowska 19, 85-186 Bydgoszcz tel.: 52 371-12-41 / 698-579-747

Kościół Polskokatolicki - Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Śniadeckich 36, 85-011 Bydgoszcz tel.: 52 322-45-50 / 692 625 829

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
ul. Lipowa 9, 85-062 Bydgoszcz tel.: 667-608-090

Kościół Boży w Chrystusie
ul. Toruńska 30, 85-023 Bydgoszcz tel.: 508-155-337

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
ul. Czerwonego Krzyża 46, 85-338 Bydgoszcz tel.: 52 340-74-54

Świadkowie Jehowy
ul. Produkcyjna 9, 85-790 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 81a, 85-001 Bydgoszcz, tel.: 507-896-260