Projekty unijne | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Projekty unijne


„Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – etap I”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPKP.02.01.00-04-0002/17.

Programy współfinansowane ze środków RPO

„Podniesienie jakości i dostępności usług Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych"

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do zaawansowanej diagnostyki pacjentów z chorobami płuc oraz tarczycy.

Wartość projektu: 5 656 111,53 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 671 914,33 zł

Beneficjent: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Programy współfinansowane ze środków RPO

„Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na  COVID-19 oraz pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-Cov-2  kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy"

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt pn. Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na  COVID-19 oraz pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-Cov-2  kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Cel projektu:  Budowa odporności systemu ochrony zdrowia poprzez zakup niezbędnego wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego dla pacjentów z COVID-19 oraz po przebytym COVID-19.

Wartość projektu: 10 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 10 000 000,00 zł

Beneficjent: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Programy współfinansowane ze środków RPO

„Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”.

Całkowita wartość projektu: 4 238 136,68 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 064 154,85 zł

Celem programu jest: ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych.

Program polega na zakupie materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia.

Programy współfinansowane ze środków RPO

„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Całkowita wartość projektu: 9 776 473,79 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 8 798 826, 41 zł

Celem programu jest: doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Program polega na zakupie sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do walki z COVID-19.

Programy współfinansowane ze środków RPO

„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”.

Całkowita wartość projektu: 6 620 444,81 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 5 958 400,33 zł

Celem programu jest: doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Program polega na zakupie sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do walki z COVID-19.

Programy współfinansowane ze środków RPO

„Zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla chorób układu oddechowego, oraz zwiększenie bezpieczeństwa chorych hospitalizowanych w Centrum Pulmonologii.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup następującego wyposażenia:

 • Respiratory (5 szt.)
 • System monitorowania funkcji życiowych wraz z centralą nadzoru pacjenta na osiem stanowisk
 • Łóżko szpitalne z szafkami przyłóżkowymi przeznaczone dla IOM (8 szt.)
 • Zestaw pomp infuzyjnych wraz ze stacją dokująca (5 szt.)

Planowane efekty:

 • przyspieszenie procesu diagnostyki i rozpoczęcia leczenia,
 • zapewnienie kompleksowości badań, unowocześnienie metod diagnostycznych,
 • podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Wartość projektu: 1 292 608,48 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 037 850,00 PLN

Programy współfinansowane ze środków RPO

„Termomodernizacja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Termomodernizacja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków szpitalnych B i C zgodnie ze sporządzonym audytem energetycznym.

Celem głównym projektu jest obniżenie zużycia energii cieplnej w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy wraz z poprawą jego efektywności energetycznej.

Planowane efekty:

 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym miasta,
 • Racjonalizacja kosztów utrzymania budynku szpitalnego – pozyskanie oszczędności dzięki mniejszym kosztom utrzymania obiektu, które dają możliwość dalszego inwestowania w dalsze przedsięwzięcia proekologiczne,
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 2 329 722,99 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 630 806,09 PLN

Programy współfinansowane ze środków RPO

„Budowa instalacji OZE w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Budowa instalacji OZE w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

W ramach projektu zostanie zainstalowana instalacja pomp ciepła P/W wraz z instalacjami towarzyszącymi współpracująca z kotłownią gazową w segmencie A i C oraz instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku B, współpracująca z pompami ciepła P/W.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie.

Planowane efekty:

 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim czystości powietrza atmosferycznego,
 • Zmniejszenie kosztów społecznych emisji zanieczyszczenia,
 • Oszczędności, powstałe w wyniku realizacji inwestycji (oszczędności dla społeczeństwa),
 • Zwiększenie atrakcyjności regionu,
 • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców,
 • Zwiększenie komfortu pracy i użytkowania obiektów użyteczności publicznej przez pracowników, a także osób odwiedzających te instytucje,
 • Racjonalizacja kosztów utrzymania budynku szpitalnego – pozyskanie oszczędności dzięki mniejszym kosztom utrzymania obiektu, które dają możliwość dalszego inwestowania w dalsze przedsięwzięcia proekologiczne.

Wartość projektu: 1 195 845,53 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 717 507,31 PLN

Programy współfinansowane ze środków RPO

„Zakup wyposażenia medycznego na utworzenie nowych miejsc świadczeń opieki długoterminowej - nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych dla pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zakup wyposażenia medycznego na utworzenie nowych miejsc świadczeń opieki długoterminowej - nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych dla pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu opieki długoterminowej - nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w domu pacjenta, zwiększenie dostępu do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej poprzez tworzenie nowych miejsc wentylacji mechanicznej w domu pacjenta.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup następującego wyposażenia:

 • 30 szt. respiratorów z wyposażeniem przeznaczonych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w ramach opieki długoterminowej w domu pacjenta.

Planowane efekty:

 • Poprawa koordynacji i organizacji pracy w obszarze opieki długoterminowej,
 • Obniżenie kosztów leczenia,
 • Zapewnienie pacjentom pełnej i kompleksowej opieki medycznej,
 • Zwiększenie niezawodności posiadanego sprzętu, a przez to zmniejszenie kosztów napraw.

Wartość projektu: 1 094 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 929 900,00 PLN

Programy współfinansowane ze środków RPO