Projekty unijne | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Projekty unijne

Programy współfinansowane ze środków RPO


Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. Zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla chorób układu oddechowego, oraz zwiększenie bezpieczeństwa chorych hospitalizowanych w Centrum Pulmonologii.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup następującego wyposażenia:

 • Respiratory (5 szt.)
 • System monitorowania funkcji życiowych wraz z centralą nadzoru pacjenta na osiem stanowisk
 • Łóżko szpitalne z szafkami przyłóżkowymi przeznaczone dla IOM (8 szt.)
 • zestaw pomp infuzyjnych wraz ze stacją dokująca (5 szt.)

Planowane efekty:

 • przyspieszenie procesu diagnostyki i rozpoczęcia leczenia,
 • zapewnienie kompleksowości badań, unowocześnienie metod diagnostycznych,
 • podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Wartość projektu: 1 292 608,48 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 037 850,00 PLN

 Programy współfinansowane ze środków RPO

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. Termomodernizacja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków szpitalnych B i C zgodnie ze sporządzonym audytem energetycznym.

Celem głównym projektu jest obniżenie zużycia energii cieplnej w budynku Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy wraz z poprawą jego efektywności energetycznej.

Planowane efekty:

 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym miasta
 • Racjonalizacja kosztów utrzymania budynku szpitalnego – pozyskanie oszczędności dzięki mniejszym kosztom utrzymania obiektu, które dają możliwość dalszego inwestowania w dalsze przedsięwzięcia proekologiczne,
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 2 329 722,99 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 630 806,09 PLN

 Programy współfinansowane ze środków RPO

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. Budowa instalacji OZE w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

W ramach projektu zostanie zainstalowana instalacja pomp ciepła P/W wraz z instalacjami towarzyszącymi współpracująca z kotłownią gazową w segmencie A i C oraz instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku B, współpracująca z pompami ciepła P/W.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie.

Planowane efekty:

 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim czystości powietrza atmosferycznego
 • Zmniejszenie kosztów społecznych emisji zanieczyszczenia
 • Oszczędności, powstałe w wyniku realizacji inwestycji (oszczędności dla społeczeństwa)
 • Zwiększenie atrakcyjności regionu
 • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
 • Zwiększenie komfortu pracy i użytkowania obiektów użyteczności publicznej przez pracowników, a także osób odwiedzających te instytucje
 • Racjonalizacja kosztów utrzymania budynku szpitalnego – pozyskanie oszczędności dzięki mniejszym kosztom utrzymania obiektu, które dają możliwość dalszego inwestowania w dalsze przedsięwzięcia proekologiczne.

Wartość projektu: 1 195 845,53 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 717 507,31 PLN

 Programy współfinansowane ze środków RPO

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. Zakup wyposażenia medycznego na utworzenie nowych miejsc świadczeń opieki długoterminowej - nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych dla pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu opieki długoterminowej - nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w domu pacjenta, zwiększenie dostępu do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej poprzez tworzenie nowych miejsc wentylacji mechanicznej w domu pacjenta.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup następującego wyposażenia:

 • 30 szt. respiratorów z wyposażeniem przeznaczonych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w ramach opieki długoterminowej w domu pacjenta.

Planowane efekty:

 • Poprawa koordynacji i organizacji pracy w obszarze opieki długoterminowej,
 • Obniżenie kosztów leczenia,
 • Zapewnienie pacjentom pełnej i kompleksowej opieki medycznej,
 • Zwiększenie niezawodności posiadanego sprzętu , a przez to zmniejszenie kosztów napraw

Wartość projektu: 1 094 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 929 900,00 PLN

 Programy współfinansowane ze środków RPO