Zakład Rehabilitacji z Gabinetami Rehabilitacji | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Zakład Rehabilitacji z Gabinetami Rehabilitacji

  Kontakt
  REJESTRACJA
  KIEROWNIK
  PORADNIA REHABILITACYJNA

   

  dr n. o zdr. Sebastian Szyper - Kierownik Zakładu Rehabilitacji
  specjalista fizjoterapii

   

  dr n. o kult. fiz. Mirosława Kasierska - Koordynator Rehabilitacji Oddechowej
  specjalista II stopnia rehabilitacji medycznej

   

  mgr Mikołaj Kurczewski - Starszy Asystent Fizjoterapii
  specjalista fizjoterapii

   

  mgr Agnieszka Gozdek - Starszy Asystent Fizjoterapii
  specjalista fizjoterapii

   

  W Zakładzie Rehabilitacji zatrudnionych jest 4 specjalistów fizjoterapii, 16 magistrów fizjoterapii, 3 techników fizjoterapii oraz 1 licencjonowany terapeuta zajęciowy.

  Zakład Rehabilitacji udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów leczonych we wszystkich oddziałach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii oraz dla pacjentów ambulatoryjnych.

  Wśród doświadczonych fizjoterapeutów znaleźć można międzynarodowych terapeutów metody BOBATH oraz dyplomowanych terapeutów takich metod jak: Cyriax, PNF, Mckenzie, Terapia Manualna wg Szkoły Niemieckiej.

  Zakład Rehabilitacji wyposażony jest w sprzęt i aparaturę z zakresu fizykoterapii m.in. do: elektrolecznictwa (prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, TENS, elektrostymulacja itp.), sonoterapii i elektrofonoforezy, laseroterapii, leczenia polem magnetycznym niskiej i wysokiej częstotliwosci, hydroterapii (wanna z hydromasażem całego ciała, wanna wirowa kończyn górnych, wirowa kończyn dolnych, wanna czterokomorowa, katedra biczy szkockich), światłolecznictwa, aparaturę do trakcji kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego.

  Oprócz standardowego wyposażania sal do kinezyterapii wykorzystuje się profesjonalną bieżnię rehabilitacyjną z analizą chodu z systemem odciążania oraz 2 platformy balansowe.

  Zakład Rehabilitacji posiada dwa nowoczesne roboty do neurorehabilitacji:
  LUNA EMG – wykorzystujący reaktywną elektromiografię do treningu ośrodkowego układu nerwowego.
  EGZOSZKIELET EKSO NR – bioniczny szkielet amerykańskiej firmy przeznaczony do reedukacji chodu u pacjentów z porażenie lub niedowładem kończyn dolnych i tułowia.