Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POCHP) i Niewydolności Oddychania | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POCHP) i Niewydolności Oddychania

  WEJŚCIE A3

  Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem (DLT)
  Rejestracja telefoniczna
  52 32 56 629


  Zespół Domowego Leczenia Respiratorem (DLR)
  Rejestracja telefoniczna
  52 32 56 629


  Pracownia Fizjopatologii Oddychania
  Rejestracja telefoniczna
  52 32 56 739

  Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
  i Niewydolności Oddychania 

   

  Jest pierwszym tego typu ośrodkiem w kraju. Powstało na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem (DLT) istniejącego w Bydgoszczy od 1988r., który swoją opieką obejmował chorych z niewydolnością oddechową w przebiegu różnych przewlekłych chorób płuc wymagających tlenoterapii, od 1993r. również chorych z obturacyjnym bezdechem sennym, a od 1998r chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc począwszy od działań profilaktycznych (a więc wczesnego rozpoznania choroby i działań antynikotynowych), edukacyjnych do leczniczych. Wojewódzki Ośrodek DLT przy współudziale Fundacji ODDECH NADZIEI w 1998r. przeprowadził pierwsze pilotażowe badania w kraju wczesnego rozpoznawania POChP pod hasłem "Poznaj wiek swoich płuc" pod patronatem Prof. dr hab. Jana Zielińskiego z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Z porad Ośrodka skorzystały wówczas 1072 osoby, a w 1999 roku 1053 mieszkańców naszego regionu. Aktywnie też uczestniczył w organizacji Pierwszych Bydgoskich Dni bez Tytoniu, które odbyły się w naszym mieście w dniach 27-31 maja.

  Zgodnie z zakresem dotychczasowych działań prowadzonych przez Ośrodek DLT i możliwością ich rozszerzenia utworzone zostało Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddechowej, w skład którego wchodzą:

  - Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem
  - Pracownia Fizjopatologii Oddychania
  - Zespół Domowego Leczenia Respiratorem
  - Poradnia Pulmonologiczna

  Do zadań Centrum POChP należy:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych (kwalifikowanie i leczenie) pacjentom ze schorzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i niewydolności oddychania nie wymagających leczenia szpitalnego,
  2. udzielania specjalistycznych konsultacji chorym skierowanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. kierowanie do oddziałów szpitalnych chorych wymagających hospitalizacji,
  4. udzielanie porad specjalistycznych świadczeń medycznych chorym po przebytej hospitalizacji,
  5. prowadzenie leczenie chorych zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i należytą starannością,
  6. prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób pełny, systematyczny i rzetelny,
  7. współdziałanie z oddziałami szpitalnymi w zakresie opieki nad chorym,
  8. współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami ochrony zdrowia w zakresie opieki nad chorym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub niewydolność oddychania

  Zakres wykonywanych działań w Centrum POChP i Niewydolności Oddychania:

  - Kwalifikacja chorych do przewlekłej domowej tlenoterapii przy użyciu koncentratora tlenu (KT) lub zestawu tlenu ciekłego w oparciu o jednolite kryteria ustalone przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz do domowego leczenia respiratorem ( nieinwazyjna wentylacja )
  - Przydział i wypożyczenie koncentratora tlenu lub zestawu tlenu ciekłego i/lub respiratora
  - Przygotowanie chorego do tlenoterapii domowej i/lub nieinwazyjnej wentylacji
  - Prowadzenie domowej tlenoterapii i/lub nieinwazyjnej wentylacji
  - Wczesne rozpoznawanie i leczenie POChP ( w tym badania kontrolne i leczenie zaostrzeń)