Kancelaria | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Kancelaria

mgr Anna Muszyńska
tel. 52 32 56 793

Do zadań Kancelarii należy:

1) obsługa korespondencji;
2) dystrybucja korespondencji, w tym e-mailowej, przychodzącej zgodnie z dekretacją Dyrektora Centrum;
3) odpowiedzialność za kontakty z firmami kurierskimi i spedycyjnymi;
4) podawanie do wiadomości i powszechnego stosowania przez jednostki i komórki organizacyjne Centrum treści zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz innych
    stosownych informacji;
5) zakup, wydawanie i prowadzenie rejestru biletów jednorazowych MZK i na okaziciela;
6) prowadzenie rejestru pieczątek używanych w Centrum oraz ich zamawianie i kasacja;
7) prowadzenie prenumeraty oraz zamawianie i dystrybucja wśród jednostek i komórek organizacyjnych Centrum czasopism, publikacji naukowych oraz innych pozycji wydawniczych;
8) odpowiedzialność za zakup i nadawanie ogłoszeń prasowych oraz kontakty z firmami w sprawie promocji Centrum;
9) rozliczanie usług pocztowych;