Służby ds. BHP i Ppoż. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Służby ds. BHP i Ppoż.

mgr inż. Monika Zet
Starszy specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony ppoż.

tel./fax +48 52 32 56 793,
tel. komórkowy: +48 723 910 191
bhp [at] kpcp.pl

Samodzielne stanowisko, którego zadaniem jest prowadzenie całości spraw związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Pracownik na tym stanowisku zwraca uwagę na edukację oraz doradztwo zarówno w zakresie bhp jak i ppoż. Zadania, jakie wykonuje st. specjalista ds. BHP to m.in.:

 •     przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 •     prowadzenie szkoleń,
 •     sporządzanie okresowych analiz stanu BHP oraz raportów w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 •     udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji,
 •     ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy,
 •     prowadzenie szeregu rejestrów,
 •     udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.

Zadania w zakresie ppoż.:

 •     nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
 •     przeglądy okresowe obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 •     prowadzenie szkoleń,
 •     udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji, zarządzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 •     nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego,
 •     nadzór nad rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ppoż.,
 •     aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.