Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Akredytacji | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Akredytacji

mgr Lidia Macura

tel. 52 32 56 604
email: l.macura [at] kpcp.pl

Zadania:

Kompleksowe prowadzenie oraz koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością i akredytacji, współpraca z ośrodkiem certyfikującym, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości, współpraca w w/w zakresie z Dyrekcją i wszystkimi komórkami organizacyjnymi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.