Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Agnieszka Wieczorek
tel. 52 32 56 614
e-mail: a.wieczorek [at] kpcp.pl


Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta, a w szczególności:
1)    przyjmowanie skarg i wniosków od pacjentów i innych osób;
2)    przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego przebieg zdarzenia będącego przedmiotem skargi, a także okoliczności jego zaistnienia i przygotowywanie
       dla Dyrektora odpowiedzi na wpływające wnioski i skargi;
3)    prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
4)    wywiady i rozmowy indywidualne z pacjentami i członkami ich rodzin;
5)    ocena przestrzegania praw pacjenta w komórkach organizacyjnych Centrum.