Punkt Przyjęć | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Punkt Przyjęć

    Kontakt
    Punkt Przyjęć

    Do uzupełnienia

    Punkt Przyjęć pracuje w trybie ciągłym zapewniając świadczenia związane z przyjęciem pacjentów do szpitala oraz udzieleniem doraźnej pomocy w stanach nagłych pogorszenia zdrowia.