Pracownia Endoskopowa | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Pracownia Endoskopowa

   

  lek. Maciej Brudnoch - Kierownik
  specjalista chorób wewnętrznych
  specjalista chorób płuc

  Pliki do pobrania:

   

  Historia:

  Pracownia Endoskopowa w tutejszym Szpitalu to początkowo gabinet wyposażony w sprzęt do bronchoskopii sztywnej marki STORZ z kompletem optyk, źródłem światła, ze szczypcami do usuwania ciał obcych oraz bioptycznymi. Na wyposażeniu były też metalowe ssaki z gumowymi końcówkami i właściwie to było wszystko. 

  Od początku funkcjonowania pracowni badania były wykonywane w ścisłej współpracy z torakochirurgami. W latach 70-tych XX wieku był to Ordynator ówczesnego Oddziału Torakochirurgii dr Bogdan Macheta oraz dr Waldemar Jur. Badania wykonywał także anestezjolog dr Janusz Sikorski. Do badania asystować umiała większość pielęgniarek zatrudnionych na chirurgii. Po rozpoczęciu pracy w tutejszym Szpitalu i odbyciu przeszkolenia "etatowym bronchoskopistą dla całego Szpitala został dr Włodzimierz Grądzki. 

  Także w tamtym czasie w ramach Kliniki Ftyzjopneumonologii funkcjonowała pracowania bronchoskopowa, gdzie w ograniczonym zakresie i głównie na potrzeby dydaktyki wykonywał badania dr Stanisław Malak. Ta pracownia istniała do 1994 roku, kiedy to powstała samodzielna pracownia endoskopowa w pomieszczeniach byłej sali intensywnej terapii. 

  Istotny dalszy rozwój samodzielnej pracowni bronchoskopowej przypadł w czasie, kiedy rozpoczęła działalność Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej pod kierownictwem doc. Jana Skokowskiego, który od 1983 roku reaktywował ośrodek torakochirurgiczny w Bydgoszczy. Wtedy to zakupiono nowy sprzęt - bronchoskop sztywny STORZ z optyką nowej generacji wraz z prowadnicą instrumentów do precyzyjnego pobierania materiału, a także sprzętem do biopsji przezoskrzelowej i elektrokoagulacji. 

  Grudzień 1984 roku to moment przełomowy dla tutejszej pracowni - uzyskała ona używany bronchofiberoskop MACHIDA z jedną parą szczypczyków biopsyjnych. Brak źródła światła dr Grądzki rozwiązał dorabiając końcówkę z korka od szampana (pasowała do prostego źródła światła wykonanego jeszcze do poprzedniego STORZA przez Zakłady Techniki Medycznej w Bydgoszczy, więc można było je wykorzystać). Po odbyciu dwutygodniowego szkolenia w Instytucie Gruźlicy w Warszawie dr Grądzki rozpoczął wykonywać tym nowatorskim sprzętem badania, których ilość systematycznie rosła, natomiast malała ilość bronchoskopii klasycznych. 

  Kilka lat później został zakupiony do pracowni nowy bronchofiberoskop firmy OLYMPUS z nowoczesnym źródłem światła, osprzętem, podglądarką i aparatem fotograficznym do rejestracji obrazów na przezroczach - był to punkt zwrotny w badaniach endoskopowych w tutejszym Szpitalu. Znacznie wzrosła ilość wykonywanych badań bronchofiberoskopowych, a klasyczny sztywny bronchoskop służył jedynie w wybranych przypadkach. 

  Następne lata pracowni to jej dalszy rozwój. 

  Dr Grądzki zakończył kierowanie pracownią w 1988 roku wraz z powrotem do pracy na Oddziale IV. Kolejnym szefem pracowni został torakochirurg, dr Sławomir Kołakowski, który pełnił tę funkcję dożywotnio do 1996 roku. W jego czasie zakupiono kilka bronchofiberoskopów marki PENTAX. W latach 1996 - 1999 funkcję kierownika pełnił torakochirurg, dr Janusz Pepliński. Od maja 1999 do sierpnia 2006 kierownictwo pracowni sprawował dr Włodzimierz Litwiniuk, a następnie ponownie do grudnia 2015 dr Janusz Pepliński. 

  W czasie kierownictwa dr Janusza Peplińskiego nastąpił kolejny ważny krok w dalszym rozwoju tutejszej pracowni. W 2009 roku zakupiono aparat EBUS marki OLYMPUS. Dzięki niemu tutejsza pracownia wykonuje badania pod kontrolą ultrasonograficzną w ocenie stopnia zaawansowania raka płuca oraz w diagnostyce chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia. Ponadto znacznie wzrosła ilość badań bronchofiberoskopowych do nieco ponad 2400 w 2015 roku. 

  Od stycznia 2016 roku kierownikiem pracowni został lek. Maciej Brudnoch.


  W tutejszej Pracowni wykonywane są badania:

  - bronchofiberoskopia diagnostyczna z pobraniem wymazu szczoteczkowego, wycinka z oskrzela, z wykonaniem: płukania pęcherzykowo-oskrzelowego (BAL), bioptatu węzłów chłonnych
     śródpiersia (TBNA) i płuca (TBLB) do badania cyto- i histopatologicznego
  - bronchoskopia wąskopasmowa (NBI) w diagnostyce zmian wczesnych przedrakowych
  - bronchoskopia terapeutyczna
  - usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych
  - biopsje przezoskrzelowe struktur śródpiersia i wnęk płucnych pod kontrolą ultrasonograficzną - badania EBUS
  - bronchoskopie sztywne - klasyczne aparatem STORZ
  - elektroresekcja zmian wewnątrzoskrzelowych
  - protezowanie tchawicy i głównych oskrzeli

  Przeprowadzamy rocznie ponad 2400 badań i zabiegów endoskopowych, które wykonywane są przez doświadczony zespół specjalistów II stopnia z chorób płuc oraz torakochirurgów. Naszym pacjentom zapewniamy pełne bezpieczeństwo i komfort w trakcie wykonywania badań. Badania i zabiegi endoskopowe planowe wykonywane są w Pracowni w godzinach 7.30 do 14.00. W sytuacjach nagłych i zagrażających życiu zabiegi są wykonywane przez lekarzy zespołu dyżurującego szpitala 24 godziny na dobę. 

  W Pracowni Endoskopowej wykonujemy także usługi endoskopowe dla zewnętrznych jednostek opieki zdrowotnej.