Poradnia Onkologiczna z Ambulatorium Chemioterapii | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Poradnia Onkologiczna z Ambulatorium Chemioterapii

    Do zadań Poradni Onkologicznej z Ambulatorium Chemioterapii należy:

    1. konsultowanie pacjentów i kwalifikacja do leczenia onkologicznego wraz z zaprogramowaniem cyklu chemioterapeutycznego;
       
    2. prowadzenie terapii cytostatykami w warunkach ambulatoryjnych