Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej

  Kontakt
  KOORDYNATOR
  GABINET LEKARSKI
  GABINET LEKARSKI
  GABINET LEKARSKI
  SEKRETARIAT
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  GABINET ZABIEGOWY
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr n. med. Iwona Patyk - koordynator oddziału
  specjalista chorób płuc, chorób wewnętrznych, alergologii 

   

  dr n. med. Agnieszka Jarzemska
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych, immunologii 

   

  lek. Ewa Wojciechowska-Radziwon
  rezydent 

   

  ek. Magdalena Michalewicz
  rezydent 

   

  lek. Michał Wojciechowski
  specjalista chorób wewnętrznych 

   

  ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

   

  mgr Joanna Robotnik - koordynator opieki medycznej
  specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

   

  lic. Martyna Katulska - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

  INFORMACJE O ODDZIALE:

  Głównym założeniem funkcjonowania oddziału jest usprawnienie procesu diagnostyczno- leczniczego pozwalającego na ograniczenie do niezbędnego minimum pobytu pacjenta w szpitalu oraz zapewnienie szybkiej diagnostyki i przygotowania do leczenia raka płuca. W zakresie funkcjonowania Oddziału proponujemy krótkie pobyty dzienne (jednodniowe) jak również kilkudniowe, w ramach których wykonujemy małoinwazyjne i endoskopowe badania diagnostyczne u chorych z podejrzeniem guza i guzków płuc, limfadenopatii śródpiersia, patologii opłucnej. Hospitalizowani w oddziale pacjenci mają zapewnioną kompleksowość usług z oceną charakteru i operacyjności zmiany oraz możliwością natychmiastowego leczenia torakochirurgicznego lub skierowania bezpośrednio na konsylium onkologiczne. Ponadto zakres działalności Oddziału obejmuje diagnostykę i leczenie chorób śródmiąższowch płuc, sarkoidozy oraz astmy ciężkiej. 


  Oddział realizuje programy lekowe:

  • B87 leczenia idiopatycznego włóknienia płuc,
  • B44 leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10: J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10: J82) 
     DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

  Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje poprzez czynne uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych. Ścisła współpraca z ośrodkami naukowymi we Francji stwarza możliwość wymiany naukowej oraz odbywania zagranicznych staży i stypendiów naukowych. Przy współpracy z grupą roboczą Francuskiego Towarzystwa Chorób Płuc (Société de Pneumologie de Langue Française – SPLF) w oddziale prowadzone jest ogólnopolskie szkolenie dla lekarzy w zakresie ultrasonografii klatki piersiowej.