Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  CENTRALA TELEFONICZNA
  CENTRALA TELEFONICZNA
  SEKRETARIAT
  GABINET LEKARSKI
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  REJESTRACJA DO PORADNI REHABILITACYJNEJ I ZAKŁADU REHABILITACJI
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  lek. Bogusław Jasik - Koordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
  specjalista chorób wewnętrznych
  specjalista rehabilitacji medycznej

   

  dr n. med. Dorota Dzianott-Pabijan - zastępca koordynatora oddziału
  lek. specjalista neurolog

   

  dr n. med. Marta Kłoszewska
  lek. specjalista neurolog

   

  dr n. med. Sabina Lach-Inszczak
  lek. specjalista rehabilitacji medycznej
  specjalista medycyny paliatywnej

   

  mgr Agnieszka Półtorak - psycholog, tyflopedagog
  studia podyplomowe: psychologia kliniczna
  I stopień w Racjonalnej Terapii Zachowawczej

   

  mgr Katarzyna Olszewska - logopeda
  studia podyplomowe: neurologopedia

   

  mgr Sandra Przyborowska-Stankiewicz - psycholog
  studia podyplomowe: psychologia kliniczna

   

  ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

   

  mgr Dariusz Pasieka - koordynator opieki medycznej oddziału
  magister pielęgniarstwa
  magister pedagogiki: edukacja i promocja zdrowia
  specjalista pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
  specjalista organizacji i zarządzania
  studia podyplomowe: zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia

   

  mgr Beata Rajpold - pielęgniarka koordynująca oddziału
  magister pedagogiki społecznej
  licencjat pielęgniarstwa
  licencjat edukacji zdrowotnej  
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
  specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
  studia podyplomowe: zarządzanie w ochronie zdrowia
  studia podyplomowe: menadżer w ochronie zdrowia
  studia podyplomowe: prawo medyczne

   

  Zespół Pielęgniarski Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej składa się obecnie z dwudziestu pięciu pielęgniarek, wspieranych dodatkowo przez czterech opiekunów medycznych.

  Poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pielęgniarki i opiekunowie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, są w stanie zapewnić, całodobową, profesjonalną opiekę i wsparcie wszystkim chorym i niepełnosprawnym, niezależnie od schorzenia, z jakim trafiają do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

  INFORMACJE O ODDZIALE

  Oddział mieści się w zabytkowym budynku położonym w podmiejskiej dzielnicy Smukale, wśród niezniszczonej przyrody w swoistym mikroklimacie ponad 180-letniego lasu sosnowego w zakolu Brdy.

  Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia od 2004 roku.
   

  Rehabilitacja neurologiczna w Oddziale obejmuje:

  •  rehabilitację narządu ruchu
  •  rehabilitację psychologiczną
  •  rehabilitację logopedyczną
  •  terapię zajęciową

  Baza łóżkowa:

  25 łóżek rehabilitacji neurologicznej

  Baza diagnostyczna

  •  Pracownia Rtg w obrębie Oddziału.
  •  Własna aparatura do monitorowania granicznych parametrów ergo-spirometrycznych.
  •  Bieżnia i platforma balansowa do diagnostyki chodu.
  •  Dostęp do pracowni diagnostyki układu oddechowego wyposażonej w:
     - aparaturę do spirometrii, gazometrii
  •  zestaw do wykonywania prób ergospiroometrcznych.
  •  Dostęp do laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego etc.
  •  Konsultacje specjalistów w zakresie: ortopedii, laryngologii, okulistyki, kardiologii, pulmonologii.
     DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów:
  •  Bydgoskiej Szkoły Wyższej
  •  Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
     W obrębie Oddziału Rehabilitacji działa Zakład Rehabilitacji oraz Poradnia Rehabilitacji.
     Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

  Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń w warunkach stacjonarnych określa  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym zarządzeniem w sprawie: określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza - publikowanym na stronie NFZ (https://www.nfz.gov.pl/).

  Skierowanie na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej wystawia:
  •  lekarzy oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej;
  •  lekarz z poradni specjalistycznej:  rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej.


  Skierowania na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej nie może wystawić lekarz oddziału rehabilitacji, jak również lekarz rodzinny.

  Czas trwania rehabilitacji określony jest Zarządzeniem Prezesa NFZ:

  https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarz…

  - rehabilitacja neurologiczna wczesna wynosi od 3 do 9 tygodni,

  - rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń OUN (ośrodkowego układu nerwowego) wynosi od 6 do 16 tygodni,

  - rehabilitacja neurologiczna wtórna wynosi od 3 do 6 tygodni.


  Dodatkowo poza skierowaniem lekarz kierujący wypełnia wniosek do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.