Oddział Rehabilitacji | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Oddział Rehabilitacji

  CENTRALA TELEFONICZNA
  CENTRALA TELEFONICZNA
  SEKRETARIAT
  GABINET LEKARSKI
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  REJESTRACJA DO PORADNI REHABILITACYJNEJ I ZAKŁADU REHABILITACJI
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  lek. Bogusław Jasik - Koordynator Oddziału Rehabilitacji
  specjalista chorób wewnętrznych
  specjalista rehabilitacji medycznej

   

  dr n. med. Sabina Lach-Inszczak - zastępca koordynatora oddziału
  lek. specjalista rehabilitacji medycznej
  specjalista medycyny paliatywnej

   

  mgr Agnieszka Półtorak - psycholog, tyflopedagog
  studia podyplomowe: psychologia kliniczna
  I stopień w Racjonalnej Terapii Zachowawczej

   

  ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

   

  mgr Dariusz Pasieka - koordynator opieki medycznej oddziału
  magister pielęgniarstwa
  magister pedagogiki: edukacja i promocja zdrowia
  specjalista pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
  specjalista organizacji i zarządzania
  studia podyplomowe: zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia

   

  mgr Aleksandra Goszczyńska - pielęgniarka koordynująca oddziału
  magister pielęgniarstwa
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

   

  Zespół Pielęgniarski Oddziału Rehabilitacji składa się obecnie z dwudziestu pięciu pielęgniarek, wspieranych dodatkowo przez czterech opiekunów medycznych.

  Poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pielęgniarki i opiekunowie Oddziału Rehabilitacji, są w stanie zapewnić, całodobową, profesjonalną opiekę i wsparcie wszystkim chorym i niepełnosprawnym, niezależnie od schorzenia, z jakim trafiają do Oddziału Rehabilitacji.

  Oddział mieści się w zabytkowym budynku położonym w podmiejskiej dzielnicy Smukale, wśród niezniszczonej przyrody w swoistym mikroklimacie ponad 180-letniego lasu sosnowego w zakolu Brdy.

  Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia od 2004 roku.

  Oddział prowadzi rehabilitację:

  •  Ogólnoustrojową dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu w przebiegu urazów, schorzeń zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów, po zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych, schorzeń neurologicznych.


  Baza łóżkowa:

  15 łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej

  Baza diagnostyczna:

  •  Pracownia Rtg w obrębie Oddziału
  •  Bieżnia i platforma balansowa do diagnostyki chodu
  •  Dostęp do pracowni diagnostyki układu oddechowego wyposażonej w:
     - aparaturę do spirometrii, gazometrii
     - zestaw do wykonywania prób ergospiroometrcznych,
  •  Dostęp do laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego etc.
  •  Konsultacje specjalistów w zakresie ortopedii, laryngologii, okulistyki, kardiologii
     DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

  Oddział Rehabilitacji prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów:

  •  Bydgoskiej Szkoły Wyższej
  •  Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
     W obrębie Oddziału Rehabilitacji działa Zakład Rehabilitacji oraz Poradnia Rehabilitacji.
     Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń w Oddziale Rehabilitacji

  Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń w warunkach stacjonarnych określa  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym zarządzeniem w sprawie: określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza - publikowanym na stronie NFZ (https://www.nfz.gov.pl/).

  Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia:

  •  lekarzy oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgii, neurochirurgii, neurologii, reumatologii, chorób wewnętrznych, onkologii, ginekologii, urologii, kardiologii, geriatrii;
  •  lekarz z poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej - w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

  Skierowania na Oddział Rehabilitacji nie może wystawić lekarz oddziału rehabilitacji, jak również lekarz rodzinny.

  Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni.

  Dodatkowo poza skierowaniem lekarz kierujący wypełnia wniosek do Oddziału Rehabilitacji.