Oddział Onkologiczno-Pulmonologiczny z Chemioterapią | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Oddział Onkologiczno-Pulmonologiczny z Chemioterapią

  Kontakt
  bydynek D, III piętro
  KOORDYNATOR
  GABINET LEKARSKI
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  SEKRETARIAT
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr n. med. Grażyna Jagiełło - koordynator oddziału
  specjalista chorób płuc i lekarz chorób wewnętrznych

   

  lek. Adam Szczepanik - z-ca koordynatora
  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób chorób płuc

   

  lek. Agnieszka Nowakowska-Arendt 
  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, specjalista medycyny paliatywnej

   

  lek. Edyta Ewertowska - Lademann 
  specjalista onkologii klinicznej

   

  lek. Anna Szulgo-Paczkowska 
  specjalista onkologii klinicznej

   

  lek. Andrzej Ostrowski 
  specjalista radioterapii onkologicznej

   

  lek. Grażyna Kulińska 
  specjalista radioterapii onkologicznej

   

  dr n. med. Maria Osmańska 
  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista onkologii klicznej,
  specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista medycyny paliatywnej

   

  mgr Małgorzata Zubiel 
  psycholog i psychoonkolog

   

  ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

   

  mgr Milena Rogańska - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, 
  specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej, 
  specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

  INFORMACJE O ODDZIALE:


  Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapii nowotworów układu oddechowego (raka płuc i międzybłoniaka opłucnej). Doskonałą opiekę medyczną gwarantuje wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy i pielęgniarek.

  Oddział dysponuje 28 łóżkami w wyremontowanych salach 2, 3 i 4 osobowych wyposażonych w telewizję kablową. Łazienki dla pacjentów dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na oddziale znajduje się nowoczesny gabinet zabiegowy.

     DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:


  Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie specjalizacji z chorób płuc oraz staży kierunkowych z chorób płuc w ramach innych specjalizacji.
  Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego pielęgniarek w zakresie specjalizacji z pielęgniarstwa zachowawczego.

     DODATKOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:


  Przyjęcie do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

  Formalności związane z przyjęciem po raz pierwszy do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii Bydgoszczy na Oddział Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc odbywają się w Izbie Przyjęć (wejście główne A). Pacjent zgłaszający się na kolejne cykle chemioterapii zgłasza się bezpośrednio na oddział.

  Ważne informacje Każdy pacjent zgłaszający się do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii powinien posiadać:

  - dowód osobisty,
  - wyniki dotychczasowych badań laboratoryjnych i obrazowych (także, jeśli to możliwe, płyty CD/DVD lub klisze rentgenowskie z badaniami obrazowymi),
  - karty informacyjne z poprzedniego leczenia szpitalnego, leczenia ambulatoryjnego i skierowanie do Centrum,


  Ubranie i przybory toaletowe:

  Pacjenci powinni zgłosić się do przyjęcia z własną bielizną osobistą (piżama lub koszula nocna, szlafrok, ręcznik). W szczególnych przypadkach mogą otrzymać szpitalną bieliznę osobistą. Wszyscy chorzy powinni mieć własne ranne pantofle oraz przybory toaletowe (mydło, szczotkę i pastę do zębów, przybory do golenia, grzebień itp.).

  Pamiętajmy, że każdy w trosce o własne zdrowie ma obowiązek dbać o higienę osobistą oraz o czystość i porządek najbliższego otoczenia (łóżko, szafka przyłóżkowa, sanitariaty).

  Chorym, którzy są zmuszeni do dłuższego przebywania w łóżku, personel medyczny pomoże wykonać codzienne zabiegi higieniczne.

  Apelujemy o zabranie ze sobą tylko niezbędnych rzeczy: Prosimy o pozostawienie w domu cennych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy itp.).


  Dodatkowe informacje:

  Pracę w oddziale nadzoruje koordynator. Każdym pacjentem opiekuje się lekarz prowadzący, który bezpośrednio czuwa nad jego leczeniem. W czasie obchodów lekarskich pacjenci mają zapewniony codzienny kontakt z lekarzami z oddziału. Lekarze i pielęgniarki zawsze chętnie wyjaśnią wątpliwości i odpowiedzą na pytania. Proszę nie wahać się zadawać im pytań.

  Informacji o stanie zdrowia chorego i przebiegu leczenia udziela lekarz prowadzący lub koordynator w dni powszednie w godzinie od 12.00-14.00 Za pracę zespołu pielęgniarek odpowiedzialna jest pielęgniarka oddziałowa.

  Pacjent powinien dokładnie poinformować lekarza o dotychczasowym przebiegu choroby i leczenia oraz stosować się do wszystkich wskazówek i zaleceń lekarza i pielęgniarek. Ważne jest, aby pacjent dostarczył dokumentację medyczną związaną nie tylko z aktualną chorobą, ale także inną dokumentację medyczną z poprzednich badań czy hospitalizacji.

  Przyjmowanie jakichkolwiek lekarstw (np. kontynuacja uprzednio zleconego leczenia internistycznego) nie może odbywać się bez wiedzy i zlecenia lekarza prowadzącego! Wyjście z oddziału należy każdorazowo zgłosić pielęgniarce dyżurnej.


  Odwiedziny:

  Pacjentów można odwiedzać codziennie.

  Prosimy pamiętać jednak o tym, że długie odwiedziny i liczne grono odwiedzających powodują zmęczenie pacjentów, a także mogą być kłopotliwe dla innych chorych przebywających w salach wieloosobowych. Z tego powodu prosimy rodziny pacjentów o takie organizowanie odwiedzin, aby nie więcej niż 2 osoby przebywały równocześnie u jednego chorego.

  Przypominamy o zakazie siadania na łóżkach przez odwiedzających i palenia papierosów na terenie całego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii.


  Kultura życia codziennego:

  Przebywając w szpitalu wraz z innymi chorymi musimy pamiętać, że wrażliwość ludzka jest tutaj wzmożona. Potrzeba życzliwości, pogodnego uśmiechu, dobrego słowa, jest większa niż poza szpitalem. Okazujmy troskę ciężej chorym, pomagajmy im w codziennych drobnych, a dla nich trudnych czynnościach, jak: podanie wody, poprawienie poduszki itp. Nie skąpmy im życzliwych słów, poprawiających samopoczucie. Unikanie głośnych rozmów, ciche zamykanie drzwi, słuchanie ściszonego radia jest również wyrazem troski o spokój chorych. Okazywanie życzliwości, zrozumienia i uprzejmości pomoże innym, a także nam samym łatwiej znosić chorobę i szybciej wrócić do zdrowia.

   

  Przypominamy, że na terenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów!