Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

  Kontakt
  Budynek D, III Piętro
  KOORDYNATOR
  GABINET LEKARSKI
  LEKARZ DYŻURNY
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  SEKRETARIAT
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski - koordynator oddziału 
  specjalista chorób płuc, alergolog

   

  lek. Aleksandra Gadzińska - Koordynator Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych  
  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

   

  lek. Jarosław Czerniak
  internista, specjalista chorób płuc

   

  lek. Marta Pilaczyńska-Cemel
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Marcin Wysocki
  specjalista chorób wewnętrznych

   

  ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

   

  mgr Alicja Rumież - koordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

   

  mgr Agnieszka Brzózka-Hutek - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

  INFORMACJE O ODDZIALE:
   

  Oddział dysponuje 26 nowoczesnymi łóżkami szpitalnymi ze swobodnym dostępem do tlenu, salą zabiegową i stanowiskami do prowadzenia inhalacji środków leczniczych (nebulizatory). Pacjenci przebywają na czterech salach dwuosobowych i sześciu salach trzyosobowych, z pełnymi węzłami sanitarnymi. Prowadzeniu skutecznej diagnostyki służy wyposażenie w nowoczesny sprzęt, taki jak 5 bronchofiberoskopów (sprzęt do oglądania drzewa oskrzelowego i pobierania materiałów stosowany głównie przy podejrzeniu nowotworów dróg oddechowych), w tym tzw. videobronchofiberoskop pozwalający na jednoczesne oglądanie i nagrywanie obrazu na ekranie monitora. Dla potrzeb Oddziału pracuje również znajdujący się na miejscu Zakład Radiologii wykonujący zdjęcia rentgenowskie oraz Tomograf Komputerowy pozwalający na precyzyjne wykrycie najdrobniejszych zmian w obrębie klatki piersiowej i w innych narządach wewnętrznych, jak również niezwykle pomocny przy wykonywaniu punkcji cienkoigłowych płuca. Do dyspozycji naszych pacjentów służy również nowocześnie wyposażona Pracownia Fizjopatologii Oddychania wyposażona w sprzęt pozwalający ocenić sprawność wentylacyjną płuc i pracownia USG. Bardzo ważnym elementem poprawnej diagnostyki jest również precyzyjnie pracujące laboratorium analityczne i mikrobiologiczne.

  W Oddziale Klinicznym wykonuje się pełną diagnostykę i leczenie następujących schorzeń:

  - Nowotworów złośliwych narządów oddechowych i klatki piersiowej
  - Nowotworów niezłośliwych
  - Nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze
  - Śródmiąższowej choroby płuc
  - Płucnych postaci kolagenoz
  - Sarkoidozy
  - Ostrych zakażeń dolnych dróg oddechowych
  - Przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  - Chorób płuc wywołanych czynnikami zewnętrznymi
  - Płucnych schorzeń alergicznych w tym astmy oskrzelowej
  - Stanów ropnych i martwiczych dolnych dróg oddechowych
  - Chorób opłucnej
  - Wad układu oddechowego
  - Urazów klatki piersiowej
  - Chorób płuc wywołanych przez pierwotniaki
  - Zespołu sercowo - płucnego i chorób krążenia płucnego
  - Grzybicy
  - Gruźlicy

  W diagnostyce tych chorób wykonuje się w klinice:

  - badania radiologicznie łącznie z tomografią komputerową
  - badania ultrasonograficzne
  - punkcje opłucnej
  - badania bronchoskopowe
  - badania czynnościowe układu oddechowego
  - badania alergologiczne\badania immunologiczne
  - nowoczesną diagnostykę mikrobiologiczną gruźlicy  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:
   

  Pracownicy Oddziału czynnie uczestniczą w zjazdach i konferencjach naukowych. Są autorami i współautorami wielu publikacji naukowych (łącznie 223 publikacje).

  Oddział jest jednostką w której prowadzone są:

  - szkolenia podyplomowe w zakresie staży specjalizacyjnych z chorób płuc, staży kierunkowych z chorób płuc w ramach innych specjalizacji, kursów doskonalących
  - szkolenia przeddyplomowe dla studentów V roku kierunku lekarskiego
  - seminaria dla studentów kierunku inżynieria biomedyczna
  - praktyki studenckie
  - Program Erasmus
  - szkolenia anglojęzyczne

  DODATKOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:
   

  Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator lub lekarz prowadzący od poniedziałku do piątku po godz. 12.00. 
  Nie ma ograniczeń odwiedzin. 

  Posiłki są urozmaicone oraz w kilku wersjach do wyboru. 

  Na każdej sali do dyspozycji pacjentów dostępny jest telewizor. Pacjenci posiadają również dostęp do telefonu (nr tel. dla pacjentów TP - 802-04-45). 

  Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.