Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu

    Kontakt
    Budynek B1, I i II piętro
    KOORDYNATOR
    GABINET LEKARSKI
    GABINET LEKARSKI
    LEKARZ DYŻURNY
    KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ

     

     

    PODODDZIAŁ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (NWM)
    GABINET ZABIEGOWY
    SEKRETARIAT

     

     

    PODODDZIAŁ ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU
    LABORATORIUM SNU
    GABINET ZABIEGOWY
    SEKRETARIAT
    ZESPÓŁ LEKARSKI:

     

    dr n. med. Małgorzata Czajkowska - Malinowska - Koordynator Oddziału
    specjalista chorób płuc i lekarz chorób wewnetrznych

     

    lek. Anna Ciesielska - Starszy asystent
    specjalista chorób płuc

     

    lek. Sylwia Aniołowska 
    specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

     

    lek. Agnieszka Błażejewska - Adamska 
    specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

     

    lek. Paweł Jesionka 
    specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

     

    lek. Katarzyna Kruża 
    specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

     

    lek. Katarzyna Ścianek - Zduńska 
    specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

     

    lek. Hanna Świercz 
    lekarz chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

     

    ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

     

    Koordynator opieki medycznej, 
    mgr Halina Harasimczyk 
    specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego

     

    Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek 
    Bernadeta Dudek 
     

     

    Pielęgniarka Koordynująca, 
    Pododdział NWM 
    mgr Dorota Czajkowska 
    specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

     

    Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek 
    Pododdział Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu 
    mgr Luiza Smorawska - Drelich 
    specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego

    26-łóżkowy oddział prowadzi diagnostykę i leczenie chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem:

    - przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej (głównie leczenie zaostrzeń i prowadzenie intensywnej rehabilitacji)
    - niewydolności oddychania (m.in. prowadzenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przez nos za pomocą respiratorów lub BiPAP-u )
    - obturacyjnego bezdechu sennego

    Zajmuje się także:

    - kwalifikacją do domowego leczenia tlenem (DLT)
    - przydziałem koncentratora tlenu lub zestawu tlenu ciekłego i rozpoczęciem domowej tlenoterapii
    - kwalifikacją do domowego leczenia respiratorem (DLR)
    - przydziałem respiratora i rozpoczęciem leczenia respiratorem

    Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) prowadzona jest w nowoczesnej Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie Snu wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę:

    - Polisomnografię ALICE 4 na dwa stanowiska (monitorująca w czasie snu: eeg, eog, emg, saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania) oraz
    - Polymesam na dwa stanowiska do badań przesiewowych (monitorująca w czasie snu: saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania).

    Badanie snu odbywa się podczas jednej nocy diagnostycznej, natomiast rozpoczęcie leczenie za pomocą wspomagania oddychania w czasie snu stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych za pomocą aparatu cPAP prowadzone jest w czasie 5-7 dniowego pobytu chorego w Oddziale. Pacjenci z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu do Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. +48 52 325 67 38).


    Do zadań Oddziału należy:

    1. zlecanie badań klinicznych u chorych przyjętych do Oddziału i ustalenie rozpoznania oraz podjęcie leczenia schorzeń w obrębie klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i terapii w zakresie niewydolności oddechowej,
    2. prowadzenie leczenia chorych zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i należytą starannością, stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
    3. prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób pełny, systematyczny i rzetelny,
    4. w stosunku do chorych na schorzenia przewlekłe nie wymagających dalszego leczenie szpitalnego, kierowanie ich pod opiekę lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i udzielanie wskazań co dalszego postępowania leczniczego.