Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy

  Kontakt
  bydynek D, II piętro
  KOORDYNATOR
  GABINET LEKARSKI
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  SEKRETARIAT
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr n. med. Elżbieta Nowakowska - koordynator oddziału
  specjalista chorób płuc, lekarz chorób wewnętrznych

   

  dr n. med. Robert Kurowski - z-ca koordynatora oddziału
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Anna Piechnik 
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Lucjan Romanek 
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Agnieszka Stachowicz-Karpińska 
  specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z chorób płuc

   

  ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

   

  mgr Małgorzata Nowak - koordynator opieki medycznej
  specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

   

  Grażyna Pasieka - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

  INFORMACJE O ODDZIALE:
   

  Oddział liczy 27 łóżek w 2- i 3-osobowych salach. Na oddziale panuje miła i przyjazna atmosfera. Lekarze i pielęgniarki stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. W celu utrzymania wysokiej jakości opieki nad chorymi, oddział stale współpracuje z konsultantami z różnych dziedzin medycyny: kardiologiem, chirurgiem, onkologiem, radiologiem, patomorfologiem i neurologiem.

  Osobom aktywnym zawodowo proponujemy szybką, kompleksową diagnostykę pulmonologiczną w ciągu 3-5 dni hospitalizacji, po uprzednim ustaleniu terminu. Lekarze zatrudnieni na oddziale, oprócz opieki stacjonarnej sprawują poszpitalną ambulatoryjną kontrolę nad wypisanymi pacjentami.

   


   

  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:
   

  W sferze szczególnego zainteresowania zespołu lekarskiego leży rozpoznawanie i leczenie sarkoidozy i chorób śródmiąższowych płuc. 

  Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie chorób płuc.

   


   

  DODATKOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:
   

  Informacji o stanie chorych udziela koordynator Oddziału lub wyznaczony lekarz w dni powszednie, w godzinach 12.00-14.00. Nie udziela się informacji przez telefon. W dni wolne i świąteczne opiekę nad pacjentami sprawuje lekarz dyżurny.