Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Kontakt
  bydynek D, I piętro
  KOORDYNATOR
  GABINET LEKARSKI
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr n. med. Robert Goch koordynator oddziału
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  lek. Roman Machiński
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  dr n. med. Przemysław Paciorek
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  lek. Mirosława Skory
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  lek. Wiesława Szabłowska
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  lek. Robert Korwin - Piotrowski
  lekarz anestezjologii i intensywnej terapii

   

  ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

   

  mgr Beata Cyranowicz - koordynator opieki medycznej
  specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

   

  lic. Dorota Borucka - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego

  INFORMACJE O ODDZIALE:
   

  Leczenie pacjentów prowadzone jest w sposób interdyscyplinarny wspólnie z zespołem oddziałów pulmonologicznych i torakochirurgii. Oddział zajmuje się leczeniem wentylacją zastępczą metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi oraz prowadzeniem chorych leczonych wentylacją w trybie domowym. Profil Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii skierowany jest na leczenie chorych w stanie zagrożenia życia tj.:

  - z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu schorzeń płuc,
  - we wstrząsie,
  - z ciężkimi urazami klatki piersiowej i płuc, również po wypadkach komunikacyjnych,
  - po resuscytacji.

  Zespół Reanimacyjny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi stały dyżur interwencyjny dla pacjentów wszystkich Oddziałów Szpitala oraz Izby Przyjęć w razie wystąpienia sytuacji nagłego zagrożenia życia. 

  Personel Oddziału wykonuje znieczulenia do wszystkich zabiegów torakochirurgicznych oraz w Gabinecie Zabiegowym Ogólnym, Pracowni Endoskopowej i Pracowni Tomografii Komputerowej. 

  Stanowimy doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek, zapewniamy wysoki standard i bezpieczeństwo świadczeń zdrowotnych.  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:
   

  - Oddział prowadzi staże kierunkowe w zakresie torakoanestezjologii w ramach szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy,
  - Jesteśmy jednostką szkolącą mającą uprawnienia w zakresie prowadzenia stażu kierunkowego w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej dla diagnostów laboratoryjnych.

  Nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia uzupełniające, uczestnictwo w kursach i konferencjach naukowych.

     DODATKOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW
   

  Ze względu na specyfikę Oddziału i obowiązujący reżim sanitarny zalecane godziny odwiedzin pacjentów. Odwiedzających zapraszamy w godzinach: 11.00 - 12.00 oraz 
  oraz 18.00 - 19.00. 

  Informacji dotyczących stanu chorych udziela koordynator oddziału lub lekarz dyżurny.