Konkursy ofert (lekarskie) 2021 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Konkursy ofert (lekarskie) 2021


Postępowanie nr 27/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-07 


Postępowanie nr 26/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie rehabilitacji medycznej
wraz z obowiązkiem zastępowania
Koordynatora Oddziału Rehabilitacji
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-03


Postępowanie nr 25/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-08-31


Postępowanie nr 24/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Kierownika Izby Przyjęć
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-08-18Postępowanie nr 23/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-08-06


Postępowanie nr 22/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-07-12


Postępowanie nr 21/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych szpitalnych przez lekarzy
w dziedzinie kardiologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-06-25


Postępowanie nr 20/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-06-18

 Postępowanie nr 19/L/2021


Postępowanie nr 19/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Kierownika Pracowni Endoskopowej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-24


Postępowanie nr 18/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-30


Postępowanie nr 17/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie radiologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-09


Postępowanie nr 16/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie radiologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-12


Postępowanie nr 15/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora
Oddziału Klinicznego, Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-26


Postępowanie nr 14/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora
Oddziału Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-26


Postępowanie nr 13/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII


W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
szpitalnych i ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie radiologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

 Ostatnia aktualizacja: 2021-02-18


Postępowanie nr 12/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chirurgii ogólnej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-29


Postępowanie nr 11/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora
Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej
i Nowotworów
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-29


Postępowanie nr 10/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-29


Postępowanie nr 9/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-28


Postępowanie nr 8/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-26


Postępowanie nr 7/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora
Oddziału Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-26


Postępowanie nr 6/L/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-26