Konkursy ofert (pozostałe) 2024 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Konkursy ofert (pozostałe) 2024


Postępowanie nr 2/T/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 799)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez elektroradiologa
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 2/T/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-06-27


Postępowanie nr 1/T/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez elektroradiologa
świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 1/T/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-06-20


Postępowanie nr 1/F/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
udzielane przez fizjoterapeutę w ramach Domowego Leczenia Respiratorem
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 1/F/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-26