Konkursy ofert (pielęgniarskie) 2024 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Konkursy ofert (pielęgniarskie) 2024


Postępowanie nr 8/P/2024

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 8/P/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-10


Postępowanie nr 7/P/2024

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 7/P/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-03-26


Postępowanie nr 6/P/2024

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 6/P/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-03-26


Postępowanie nr 5/P/2024

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 5/P/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-26


Postępowanie nr 4/P/2024

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 4/P/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-12


Postępowanie nr 3/P/2024

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 3/P/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-08


Postępowanie nr 2/P/2024

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 2/P/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-31


Postępowanie nr 1/P/2024

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 1/P/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-19