Konkursy ofert (lekarskie) 2024 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Konkursy ofert (lekarskie) 2024


Postępowanie nr 15/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 799)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarzy
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 15/L/2024)


Ostatnia aktualizacja: 2024-06-18


Postępowanie nr 14/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii klinicznej
wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Oddziału Onkologiczno-Pulmonologicznego z Chemioterapią
oraz Kierownika Poradni Onkologicznej z Ambulatorium Chemioterapii

w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 14/L/2024)


Ostatnia aktualizacja: 2024-05-29


Postępowanie nr 13/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie rehabilitacji medycznej
wraz z obowiązkiem zastępowania Koordynatora Oddziału Rehabilitacji Oddechowej (S)

w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 13/L/2024)


Ostatnia aktualizacja: 2024-05-27


Postępowanie nr 12/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarzy:
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie alergologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
 (postępowanie nr 12/L/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-06-03


Postępowanie nr 11/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarza
szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 11/L/2024)


Ostatnia aktualizacja: 2024-03-29


Postępowanie nr 10/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarzy:
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc, leczenia mukowiscydozy i alergologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 10/L/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-12


Postępowanie nr 9/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarzy:
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 9/L/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-12


Postępowanie nr 8/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarza:
szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 8/L/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-03-26


Postępowanie nr 7/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarza:
szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 7/L/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-28


Postępowanie nr 6/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarzy:
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji medycznej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 6/L/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-28


Postępowanie nr 5/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarzy:
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii klinicznej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 5/L/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-28


Postępowanie nr 4/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarzy:
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 4/L/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-08


Postępowanie nr 3/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarzy:
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji anestezjologicznych
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 3/L/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-31


Postępowanie nr 2/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarza:
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 2/L/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-26


Postępowanie nr 1/L/2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, NIP 554-22-36-658, REGON: 092356930 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie przez lekarza:
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu lekowego
pn. „Leczenie pacjentów ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu A”
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
(postępowanie nr 1/L/2024)

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-16