INFORMACJA - ODWIEDZINY CHORYCH | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

INFORMACJA - ODWIEDZINY CHORYCH

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Oddziale Rehabilitacji Oddechowej do odwołania wprowadza się czasowe ograniczenie odwiedzin pacjentów. Odwiedziny chorych są możliwe w reżimie sanitarnym zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce, czas odwiedzin nie powinien przekraczać 20 minut. 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
lek. Bogusław Jasik

(Skan dokumentu w załączniku)