INFORMACJA DOT. ODWIEDZIN W SZPITALU | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

INFORMACJA DOT. ODWIEDZIN W SZPITALU

Informuję, że z dniem 25.08.2022 r. przywrócone zostały przyjęcia oraz odwiedziny pacjentów w Oddziale Rehabilitacji oraz Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na zasadach obowiązujących w szpitalu.

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
lek. Bogusław Jasik

(Skan dokumentu w załączniku)