Pracownia Fizjopatologii Oddychania | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Pracownia Fizjopatologii Oddychania

  Pracownia zlokalizowana jest w Szpitalu przy ul. Seminaryjnej 1, w budynku A, na parterze, wejście A3
  Rejestracja telefoniczna

  Kierownik: Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, specjalista chorób płuc

  – ukończone kursy:

        European Spirometry Driving License (ESDL) cz. 1 i cz. 2

        ERS Spirometry Train-the-Trener

  – współautor i wykładowca kursów ESDL w Polsce prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc do 2014 roku

  – Współautorka Zaleceń PTChP dotyczących wykonywania badań spirometrycznych (Pneumonol. Alergol. Pol. 2004, Pneumonol. Alergol. Pol.2006)

  – Współautorka Zaleceń dotyczących  wykonywania badań spirometrycznych w czasie pandemii SARS-Cov-2 (Spirometry during the SARS-CoV-2 pandemic. Guidelines and practical advice from the expert panel of Respiratory Physiopathology Assembly of Polish Respiratory Society. Adv Respir Med 2020;88(6):640-650)

  Pielęgniarka Koordynująca: Aleksandra Giovianoli-Wizner,  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
  – ukończony kurs European Spirometry Driving License (ESDL) cz. 1, 

  Zespół pielęgniarski:
  Violetta Jankowska, specjalista pielęgniarstwa internistycznego
  Wioletta Rygiewicz, mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego 
  Anna Kosmatka, mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

  W Pracowni Fizjopatologii Oddychania wykonuje się szeroki zakres badań czynnościowych układu oddechowego wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.
  Proponujemy wykonanie badań, które umożliwią wczesną diagnostykę chorób płuc, umożliwią monitorowanie choroby i jej leczenia, a także pozwolą ocenić stopień wydolności układu oddechowego zarówno do celów leczniczych, kwalifikacji do zabiegów chirurgicznych,  jak i orzeczniczych.
  Wykonujemy badania czynnościowe i funkcjonalne układu oddechowego w pełnym zakresie: 

  1. spirometrię 
  2. pletyzmografię całego ciała 
  3. badanie zdolności dyfuzyjnej płuc dla tlenku węgla (DLCO) 
  4. testy odwracalności
  5. oscylometrię impulsową
  6. ocenę siły mięśni wdechowych (MIP) i wydechowych (MEP)
  7. test 6-minutowego chodu

  oraz zaawansowaną diagnostykę czynnościową chorób obturacyjnych i śródmiąższowych płuc.
  Na badania wykonywane w Pracowni Fizjopatologii Oddychania kierują lekarze prowadzący z poszczególnych Oddziałów KPCP oraz konsultanci z Wojewódzkiej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc z Poradniami Specjalistycznymi, Poradni Pulmonologicznej, Wojewódzkiego Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem, Ośrodka Domowego Leczenia Respiratorem oraz innych poradni i placówek medycznych, które podpisały umowę na wykonywanie badań.   
  Badania są wykonywane po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu badania pod tel. (52) 325 67 39 w godzinach 7:30 - 14:00.