Dyrekcja Centrum | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Dyrekcja Centrum

Dyrektor szpitala

mgr Mariola Brodowska

m.brodowska [at] kpcp.pl


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Bogusław Jasik

b.jasik [at] kpcp.pl


Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Krzysztof Malatyński

k.malatynski [at] kpcp.pl


Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Beata Walecka

b.walecka [at] kpcp.pl