Projekty finansowane z budżetu państwa | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Projekty finansowane z budżetu państwa


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Zadanie: Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla torakochirurgii na lata 2023-2024

Wartość dofinansowania: 2 823 610,88 zł

Całkowita wartość zadania: 2 823 850,73 zł

W ramach dotacji Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zakupiło:
•    3 sztuki bronchoskopów;
•    2 sztuki bronchoskopów ultrasonograficznych;
•    procesor obrazu USG z osprzętem do sond radialnych;
•    tor wizyjny do torakoskopii z oprzyrządowaniem;
•    lampę operacyjną;
•    bipolarny system do zamykania naczyń;
•    2 zestawy narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych;
•    5 sztuk cyfrowych zestawów do drenażu;
•    Próżniowy zestaw do leczenia zakażonych ran (VAC).

Urządzenia uzupełniły bazę sprzętową Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Endoskopowej.
Proces diagnostyki oraz leczenia pacjentów z użyciem zakupionych urządzeń przebiega przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu w zakresie torakochirurgii.

Data zawarcia umowy: październik 2023 r.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt finansowany ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego z Funduszu Medycznego

Konkurs nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023

Zadanie: Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne
do rehabilitacji

Wartość dofinansowania: 999 751,68 zł

Całkowita wartość zadania: 999 751,68 zł

W ramach dotacji Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zakupiło stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych - Balance Tutor oraz mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała - Diego VR. Urządzenia uzupełniły bazę sprzętową Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej naszego Centrum. Urządzenia stanowią unikatowe systemy do terapii kończyn zarówno górnych, jak i dolnych na każdym etapie rehabilitacji. Dzięki rehabilitacji z użyciem zakupionych urządzeń pacjent szybciej wraca do sprawności i ma możliwość korzystania
z najnowocześniejszych urządzeń robotycznych do rehabilitacji.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej