Zakład Patomorfologii | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Zakład Patomorfologii

  Kontakt
  SEKRETARIAT
  KIEROWNIK
  PRACOWNIA MIKROSKOPOWA, DIAGNOŚCI

   

  dr hab. n. med. Wojciech Jóźwicki - kierownik zakładu
  specjalista patomorfolog

   

  dr n. med. Łukasz Korenkiewicz - starszy asystent

   

   

  mgr Katarzyna Kokocha - koordynator administracji i technik analityki medycznej

  INFORMACJE O ZAKŁADZIE:
   

  Zakład Patomorfologii Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy jest nowoczesnym, bardzo dobrze wyposażonym Zakładem, z doświadczonym diagnostą pełniącym równocześnie funkcję Kierownika Zakładu oraz odpowiedzialnym zespołem diagnostów laboratoryjnych.

  Szeroka oferta wykonywanych badań jest systematycznie powiększana, zgodnie z rozwijającą się ciągle wiedzą medyczną i nowymi rodzajami badań diagnostycznych. Szczególnym przedmiotem zainteresowań Zakładu są choroby należące do grupy rozsianych zmian płucnych, choroby ziarniniakowe oraz onkologia narządów klatki piersiowej a także tarczycy. Ponieważ patomorfologia płucna jest typowym przykładem patomorfologii klinicznej, każda diagnoza histologiczna jest powiązana z gruntowną analizą danych klinicznych, radiologicznych, a często mikrobiologicznych i serologicznych.


  Zakład Patomorfologii wykonuje badania w oparciu o ocenę materiału:

  1) cytologicznego:

      - ze szczoteczkowania oskrzeli,
      - z BAC guzów w obrębie klatki piersiowej,
      - z biopsji pobranych za pomocą systemu EBUS,
      - z biopsji transbronchialnych,
      - z płynów z jam ciała,
      - z popłuczyn oskrzelowych,
      - z plwocin

   2) histologicznego:

      - z oligobiopsji oskrzelowych
      - z biopsji gruboigłowych
      - z kriobiopsji
      - z opłucnej i innych struktur anatomicznych klatki piersiowej, specymenów pooperacyjnych z płuc, guzów śródpiersia,
        węzłów chłonnych oraz opłucnej i ściany klatki piersiowej,
      - biopsji chirurgicznych płuc dla diagnostyki zmian rozsianych
      - z tarczycy

  3)    śródoperacyjnego
  4)    autopsyjnego.


  Zakład Patomorfologii posiada bardzo dobry warsztat diagnostyczny oparty na nowoczesnym sprzęcie, pozwalającym na w pełni zautomatyzowany proces wykonywania preparatów mikroskopowych (wstępne przeprowadzanie materiału tkankowego, mikrotom rotacyjny z torem wodnym, barwienie HE, zaklejanie), co owocuje preparatami bardzo dobrej jakości i pozwala na ich standaryzację. W niektórych przypadkach do postawienia ostatecznej diagnozy histopatologicznej stosujemy techniki specjalne histochemiczne i immunohistochemiczne. Posiadamy szeroki panel przeciwciał do badań immunohistochemicznych, który jest skuteczną bronią w walce z błędem diagnostycznym, a także umożliwia klasyfikację nowotworów.

  Opracowała: K.Kokocha 24.08.2022