Pracownia Endoskopowa | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Pracownia Endoskopowa

   

  lek. Maciej Brudnoch - kierownik
  specjalista chorób wewnętrznych
  specjalista chorób płuc

   

  Personel pielęgniarski:

   

  mgr Bogusława Szczepanik - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa internistycznego
  ukończony specjalistyczny kurs endoskopowy

   

  mgr Renata Surma
  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
  ukończony specjalistyczny kurs endoskopowy

   

  mgr Dariusz Pasieka
  specjalista organizacji i zarządzania
  specjalista pielęgniarstwa dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych

  Pliki do pobrania:

   

  Historia:

  Pracownia Endoskopowa w tutejszym Szpitalu to początkowo gabinet wyposażony w sprzęt do bronchoskopii sztywnej marki STORZ z kompletem optyk, źródłem światła, ze szczypcami do usuwania ciał obcych oraz bioptycznymi. Na wyposażeniu były też metalowe ssaki z gumowymi końcówkami i właściwie to było wszystko.

  Od początku funkcjonowania pracowni badania były wykonywane w ścisłej współpracy z zespołem lekarzy torakochirurgów. W latach 70-tych XX wieku był to Ordynator ówczesnego Oddziału Torakochirurgii dr Bogdan Macheta oraz dr Waldemar Jur. Badania wykonywał także anestezjolog dr Janusz Sikorski. Do badania umiała asystować większość pielęgniarek zatrudnionych na oddziale chirurgii. Po rozpoczęciu pracy w tutejszym Szpitalu i odbyciu przeszkolenia „etatowym” bronchoskopistą dla całego Szpitala został lek. Włodzimierz Grądzki.

  W tamtym czasie w ramach Kliniki Ftyzjopneumonologii funkcjonowała również pracowania bronchoskopowa, gdzie w ograniczonym zakresie i głównie na potrzeby dydaktyki wykonywał badania dr Stanisław Malak. Ta pracownia istniała do 1994 roku, kiedy to powstała samodzielna pracownia endoskopowa w pomieszczeniach byłej sali intensywnej terapii.

  Istotny dalszy rozwój samodzielnej pracowni bronchoskopowej przypadł w czasie, kiedy rozpoczęła działalność Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej pod kierownictwem doc. Jana Skokowskiego, który od 1983 roku reaktywował ośrodek torakochirurgiczny w Bydgoszczy. Wtedy to zakupiono nowy sprzęt – bronchoskop sztywny STORZ z optyką nowej generacji wraz z prowadnicą instrumentów do precyzyjnego pobierania materiału, a także sprzętem do biopsji przezoskrzelowej i elektrokoagulacji.

  Grudzień 1984 roku to moment przełomowy dla tutejszej pracowni – uzyskała ona używany bronchofiberoskop MACHIDA z jedną parą szczypczyków biopsyjnych. Brak źródła światła lek. Włodzimierz Grądzki rozwiązał dorabiając końcówkę z korka od szampana (pasowała do prostego źródła światła wykonanego jeszcze do poprzedniego STORZA przez Zakłady Techniki Medycznej w Bydgoszczy, więc można było je wykorzystać). Po odbyciu dwutygodniowego szkolenia w Instytucie Gruźlicy w Warszawie lek. Włodzimierz Grądzki rozpoczął wykonywanie tym nowatorskim sprzętem badań, których ilość systematycznie rosła, natomiast malała ilość bronchoskopii klasycznych.

  Kilka lat później został zakupiony do pracowni nowy bronchofiberoskop firmy OLYMPUS z nowoczesnym źródłem światła, osprzętem, podglądarką i aparatem fotograficznym do rejestracji obrazów na przezroczach - był to punkt zwrotny w badaniach endoskopowych w tutejszym Szpitalu. Znacznie wzrosła ilość wykonywanych badań bronchofiberoskopowych, a klasyczny sztywny bronchoskop służył jedynie w wybranych przypadkach.

  Następne lata pracowni to jej dalszy rozwój.

  Lek. Włodzimierz Grądzki zakończył kierowanie pracownią w 1988 roku. Powrócił do pracy na oddziale. Kolejnym szefem pracowni endoskopowej został torakochirurg, dr Sławomir Kołakowski, który pełnił tę funkcję do 1996 roku. W czasie gdy kierował pracownią Szpital zakupił kilka bronchofiberoskopów marki PENTAX. W latach 1996 – 1999 funkcję kierownika pracowni pełnił torakochirurg, lek. Janusz Pepliński. Następnie od maja 1999 do sierpnia 2006 kierownictwo pracowni objął lek. Włodzimierz Litwiniuk, a później do grudnia 2015 roku ponownie lek. Janusz Pepliński.

  W czasie gdy kierownikiem pracowni był lek. Janusz Pepliński nastąpił kolejny ważny krok w dalszym jej rozwoju. W 2009 roku został zakupiony aparat EBUS marki OLYMPUS. Dzięki niemu tutejsza pracownia wykonuje badania pod kontrolą ultrasonograficzną w ocenie stopnia zaawansowania raka płuca oraz w diagnostyce chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia. Ponadto znacznie wzrosła ilość badań bronchofiberoskopowych. W 2015 roku zespół pracowni wykonał ponad 2400 badań.

  Od stycznia 2016 roku kierownikiem pracowni został lek. Maciej Brudnoch.

  Lata 2016-2019 to czas znacznego doposażenia pracowni w nowy sprzęt. Zakupiono kolejne 2 aparaty do wykonywania badań EBUS, sondy radialne rEBUS, videogastroskop, nowoczesną stację roboczą, w skład której wchodzą procesor video, źródło światła, procesor ultrasonograficzny, monitor Full HD, napęd do sondy radialnej oraz 10 nowych bronchofiberoskopów HD w tym aparat ultra cienki o średnicy zewnętrznej 4,2 mm. Pracownia dysponuje także od grudnia 2018 roku aparatem do wykonywania kriobiopsji. To także czas przejścia na używanie praktycznie w całości sprzętu jednorazowego.  Wzrosła ilość wykonywanych badań w tym badań EBUS. Personel uczestniczył w konferencjach i szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji.

  Kolejne lata to dalszy, dynamiczny rozwój Pracowni.

  Rok 2020 to kolejne istotne zakupy sprzętowe mające na celu podniesienie jakości i dostępności wykonywanych badań. To kolejnych 5 bronchofiberoskopów w tym aparat ultra cienki o średnicy zewnętrznej 3,0 mm, nowoczesna stacja robocza, w skład której wchodzą m.in. procesor video wraz ze źródłem światła oraz monitor 4K.

  W roku 2021 zakupione zostały kolejne bronchofiberoskopy ultrasonograficzne EBUS, nowoczesna stacja robocza, w skład której wchodzą m.in. procesor video wraz ze źródłem światła, monitor 4K, napęd do sondy radialnej, procesor ultrasonograficzny, system do rejestracji i archiwizacji wykonywanych badań. Zakupiona została także nowoczesna stacja robocza do wykonywania klasycznej bronchoskopii sztywnej wyposażona w procesor, monitor 4K oraz kamerę 4K oraz nowe bronchoskopy sztywne z zestawem optyk.

  Rok 2022 tolejny przełom w funkcjonowaniu Pracowni Endoskopowej. Wraz z oddaniem do użytku budynku C szpitala, Pracownia otrzymała nową lokalizację oferującą dużą przestrzeń, miejsce na 2 gabinety zabiegowe, punkt pielęgniarski, miejsce przygotowań zabiegów pielęgniarskich, opisownię, magazyn i inne potrzebne pomieszczenia, co przełożyło się na podniesienie komfortu
  i jakości wykonywanych badań.

  Kolejny 2023 rok  to doposażenie Pracowni w stoły zabiegowe z elektrycznym sterowaniem i funkcją programowania ustawień, szafy do przechowywania endoskopów, kolejny bronchofiberoskop diagnostyczny, respirator dwustrumieniowy Jet Twin Stream oraz aparat do znieczulenia.

  W celu podnoszenia kwalifikacji personelu lekarskiego w wykonywaniu badań endoskopowych od 2023 roku Pracownia posiada symulator do nauki bronchofiberoskopii oraz zabiegów EBUS.

  Przełomowym wydarzeniem było wyposażenie Pracowni Endoskopowej w grudniu 2023 roku w system do nawigacji bronchoskopowej ARCHIMEDES, który umożliwia jeszcze lepszą diagnostykę szczególnie trudnych w zdiagnozowaniu zmian obwodowych.


  W tutejszej Pracowni wykonywane są badania:

  •    bronchofiberoskopia diagnostyczna z pobraniem za pomocą różnych metod materiału cytologicznego
       (np. wymazy szczoteczkowe, biopsje igłowe) oraz histopatologicznego (np. wycinki kleszczykowe), z wykonaniem płukania oskrzelowego lub  pęcherzykowo-oskrzelowego (BAL)
  •    bronchofiberoskopia terapeutyczna, np. bronchoaspiracja, usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych
  •    biopsja przezoskrzelowa pod kontrolą ultrasonograficzną – badanie EBUS oraz z użyciem sondy radialnej rEBUS
  •    bronchoskopia sztywna - klasyczna aparatem STORZ z różnych wskazań szczególnie w przypadku zwężeń tchawicy np. pointubacyjnych, usuwania zmian wewnątrzoskrzelowych
  •    elektroresekcja zmian wewnątrzoskrzelowych
  •    protezowanie tchawicy i głównych oskrzeli
  •    kriobiopsja w diagnostyce chorób nowotworowych, śródmiąższowych oraz w zastosowaniach interwencyjnych
  •    badania z użyciem systemu do nawigacji bronchoskopowej ARCHIMEDES


  Przeprowadzamy rocznie ponad 2700 badań i zabiegów endoskopowych, które wykonywane są przez doświadczony zespół specjalistów II stopnia z chorób płuc oraz torakochirurgów.
  Naszym pacjentom zapewniamy pełne bezpieczeństwo i komfort w trakcie wykonywania badań.

  Badania i zabiegi endoskopowe w trybie planowym wykonywane są w Pracowni w godzinach 7.30 do 14.00. W sytuacjach nagłych i zagrażających życiu zabiegi są wykonywane przez lekarzy zespołu dyżurującego szpitala 24 godziny na dobę.

  W Pracowni Endoskopowej wykonujemy także usługi endoskopowe dla zewnętrznych jednostek opieki zdrowotnej.