Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

  WEJŚCIE A3/B1 - PARTER
  REJESTRACJA - HOL GŁÓWNY BUD. A, PARTER
  REJESTRACJA TELEFONICZNA - CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7:30 - 14:00
  REJESTRACJA OSOBISTA - CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7:30 - 16:00


   

  INFORMACJE DLA PACJENTÓW

   

  Pacjent w dniu wizyty powinien posiadać:

  1.    Dowód tożsamości ze zdjęciem.
  2.    Wyniki badań na podstawie, których wystawione zostało skierowanie: zdjęcie płuc (opis + płyta!!!), spirometria, badania laboratoryjne.
  3.    Poprzednie badania radiologiczne płuc, jeśli są w jego posiadaniu.
  4.    Aktualnie przyjmowane leki (opakowania lub spis).
  5.    Dokumentację medyczną dotyczącą także innych chorób (wypisy ze szpitala, karty informacyjne itp.).
  6.    W przypadku dotychczasowego leczenia w innej poradni chorób płuc – kopię dokumentacji z tej Poradni.


  Pacjent ma obowiązek powiadomienia Przychodni w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

   

  UWAGA!

  Pacjenci, którzy otrzymali skierowania na badania diagnostyczne (np. tomografia komputerowa), po ustaleniu terminu badania, powinni niezwłocznie zarejestrować się
  na kolejną wizytę do lekarza.


   

  INFORMACJE DLA LEKARZY

   

  W związku z dużą ilością pacjentów wymagających opieki pulmonologicznej, konieczne jest wnikliwe analizowanie wskazań do konsultacji specjalistycznej.

  Pacjenci po Covid-19, którzy byli leczeni ambulatoryjnie powinni być monitorowani przez lekarza rodzinnego. W wyjątkowych przypadkach lekarz rodzinny może kierować do poradni chorób płuc. Przy skierowaniu pacjent powinien posiadać aktualny radiogram klatki piersiowej, spirometrię, podstawowe badania laboratoryjne (w tym morfologia, CRP, kreatynina) i EKG.

  W Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, pacjenci wymagający opieki pulmonologicznej po leczeniu COVID-19, przyjmowani są w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc (wystawiając e-skierowanie należy wybrać: poradnia gruźlicy i chorób płuc - kod resortowy 1270).

  W celu ew. leczenia POCHP,  kwalifikacji do domowego leczenia tlenem, domowego leczenia respiratorem, diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu, pacjenta należy skierować do Poradni Pulmonologicznej w Centrum POCHP i Niewydolności Oddechowej (wystawiając e-skierowanie należy wybrać: poradnia chorób płuc - kod resortowy 1272).
  Pacjentów z podejrzeniem procesu nowotworowego należy kierować do Poradni Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej (kod resortowy 1272).

  Ze względu na ogromną ilość osób oczekujących w kolejce, do Poradni należy kierować wyłącznie osoby bezwzględnie wymagające konsultacji pulmonologicznej!!!

   

  Skierowania „pilne”

  W związku z nadużywaniem wystawiania skierowań w nieuzasadniony sposób oznaczanych jako „pilne” – przypominamy, że o kwalifikacji do kategorii pilne decydują wyłącznie względy medyczne!!!

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r.  w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielanie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. Nr 200, poz.1661)   „przypadek pilny” – to taki, gdy istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.

  Przypominamy, że oznaczając skierowanie adnotacją „pilne” – wskazujecie Państwo na konieczność przyjęcia przed przypadkami stabilnymi, co powoduje konieczność odroczenia przyjęcia pacjentów, którzy już od wielu miesięcy oczekują na wizytę.

  „Kaszel”, „podejrzenie astmy oskrzelowej”, „cechy rozedmy”, „zmiany włókniste” itp. -  NIE SĄ WSKAZANIEM DO PRZYJĘCIA W TRYBIE PILNYM!!!


  Apelujemy o etyczną postawę i rzetelną kwalifikację do poszczególnych kategorii medycznych!!!