Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej

  Oddział zlokalizowany jest w Szpitalu przy ul. Seminaryjnej 1, w budynku B, na I piętrze.
  KOORDYNATOR
  GABINET LEKARSKI
  SEKRETARIAT
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  GABINET ZABIEGOWY
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr n. med. Iwona Patyk - koordynator oddziału
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych, alergologii 

   

  dr n. med. Agnieszka Jarzemska
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych, immunologii 

   

  lek. Michał Wojciechowski
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  dr n. med. i n. o zdr. Magdalena Michalewicz
  rezydent

   

  lek. Ewa Wojciechowska-Radziwon
  rezydent

   

  NADZÓR NAD ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM:

   

  mgr Joanna Robotnik - koordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

   

  Martyna Katulska - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

  Oddział znajduje się w szpitalu przy ul. Seminaryjnej 1, w budynku B, na I piętrze. Do jego zadań należy przede wszystkim usprawnianie procesu diagnostyczno-leczniczego. W oddziale przeprowadzana jest szybka diagnostyka w ramach której, wykonywane są małoinwazyjne i endoskopowe badania diagnostyczne u chorych ograniczając pobyt w szpitalu do minimum. W trakcie procesu diagnostycznego prowadzimy ścisłą współpracę ze specjalistami z innych oddziałów naszego szpitala.
  Oddział zajmuje się pacjentami z podejrzeniami takich chorób jak:
  •    guzki płuc,
  •    limfadenopatii śródpiersia,
  •    patologia opłucnej,
  •    sarkoidoza,
  •    astma ciężka,
  •    śródmiąższowe choroby płuc
  W oddziale zapewnione są kompleksowe usługi na poziomie oceny charakteru zmian i ich operacyjności, oraz możliwości natychmiastowego leczenia torakochirurgicznego. W ramach pakietu onkologicznego pacjenci kierowani są bezpośrednio na konsylium onkologiczne w celu ustalenia dalszej ścieżki postępowania terapeutycznego.
  Podczas pobytu w szpitalu pacjenci mają również zapewnioną pomoc psychologiczną.
  Ponadto, nasz oddział realizuje programy lekowe, czyli świadczenia gwarantowane, polegające na zastosowaniu innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych. Do programów, które realizujemy należą:
  •    B87 leczenia idiopatycznego włóknienia płuc,
  •    B44 leczenia ciężkiej astmy alergicznej zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10: J82).