Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  Oddział mieści się w budynku Szpitala, położonego w Smukale przy ulicy Meysnera 9, w budynku A, na parterze.
  CENTRALA TELEFONICZNA
  CENTRALA TELEFONICZNA
  SEKRETARIAT
  GABINET LEKARSKI
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  REJESTRACJA DO PORADNI REHABILITACYJNEJ I ZAKŁADU REHABILITACJI
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr n. med. Sabina Lach-Inszczak - koordynator oddziału
  specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista medycyny paliatywne

   

  dr n. med. Dorota Dzianott-Pabijan - zastępca koordynatora oddziału
  specjalista neurologii

   

  dr n. med. Marta Kłoszewska
  specjalista neurologii

   

  lek. Joanna Kamińska-Mucha
  specjalista rehabilitacji medycznej

   

  mgr Agnieszka Półtorak - psycholog, tyflopedagog
  studia podyplomowe: psychologia kliniczna
  I stopień w Racjonalnej Terapii Zachowawczej

   

  mgr Sandra Przyborowska-Stankiewicz - psycholog
  studia podyplomowe: psychologia kliniczna

   

  mgr Katarzyna Olszewska - logopeda
  studia podyplomowe: neurologopedia

   

  NADZÓR NAD ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM:

   

  mgr Katarzyna Ulaszewska - koordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

   

  mgr Beata Rajpold - pielęgniarka koordynująca, nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  magister pielęgniarstwa
  magister pedagogiki społecznej
  licencjat pielęgniarstwa
  licencjat edukacji zdrowotnej  
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
  specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
  studia podyplomowe: zarządzanie w ochronie zdrowia
  studia podyplomowe: menadżer w ochronie zdrowia
  studia podyplomowe: prawo medyczne

   

  Zespół Pielęgniarski Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej składa się obecnie z dwudziestu pięciu pielęgniarek, wspieranych dodatkowo przez czterech opiekunów medycznych.

  Poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pielęgniarki i opiekunowie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, są w stanie zapewnić, całodobową, profesjonalną opiekę i wsparcie wszystkim chorym i niepełnosprawnym, niezależnie od schorzenia, z jakim trafiają do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

  Oddział Rehabilitacji mieści się w zabytkowym budynku położonym w podmiejskiej dzielnicy Smukale, przy ul. Meysnera 9.
  Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej w oparciu o zawartą umowę z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ w Bydgoszczy.
  Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta. Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy w indywidualnej dokumentacji medycznej.
  Skierowanie do rehabilitacji neurologicznej wszystkich grup i kategorii świadczeń wystawia lekarz:
  •    oddziału lub kliniki anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej
  •    lekarz poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.
  W przypadku rehabilitacji przewlekłej skierowanie wystawiane jest choremu, który jest już po przebytej rehabilitacji oraz który wymaga kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych.
  Świadczenia gwarantowane z zakresu Rehabilitacji neurologicznej obejmują:
  – Rehabilitację neurologiczną zaburzeń funkcji mózgu Kategoria I
  Czas trwania rehabilitacji:
  1. do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
  2. do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.
  Warunki przyjęcia:
  1. przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
  2. przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

  Organizacja udzielania świadczeń:
  1. usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty;
  2. terapia (neuro)logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub
  3. terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.
  – Rehabilitację neurologiczną zaburzeń funkcji mózgu Kategoria II
  Czas trwania rehabilitacji:
  1. do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
  2. do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.
  Warunki przyjęcia: Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
  Organizacja udzielania świadczeń:
  1. usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty;
  2. terapia (neuro)logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu,
  3. terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.
  – Rehabilitację neurologiczną zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych - kategoria I
  Czas trwania rehabilitacji:
  1. do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
  2. do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.
  Warunki przyjęcia:
  1. przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
  2. przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.
  Organizacja udzielania świadczeń: Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.
  – Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych – kategoria II
  Czas trwania rehabilitacji:
  1. do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
  2. do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.
  Warunki przyjęcia: Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.
  Organizacja udzielania świadczeń: Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.
  – Rehabilitację neurologiczną zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych – kategoria I
  Czas trwania rehabilitacji: Do 9 tygodni bez przerwy.
  Warunki przyjęcia: Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.
  Organizacja udzielania świadczeń: usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.
  – Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych - kategoria II
  Czas trwania rehabilitacji: Do 6 tygodni bez przerwy.
  Warunki przyjęcia: Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.
  Organizacja udzielania świadczeń: Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120  min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.
  - Rehabilitacja neurologiczna przewlekła – odbywa się raz w roku kalendarzowym i trwa do 6 tygodni.
  Czas trwania rehabilitacji: do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym.
  Warunki przyjęcia: Warunkiem realizacji świadczenia jest przebycie: rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych.
  Organizacja udzielania świadczeń: Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.
  Baza diagnostyczna:
  •    Pracownia Rtg w obrębie Oddziału
  •    Bieżnia i platforma balansowa do diagnostyki chodu
  •    Dostęp do pracowni diagnostyki układu oddechowego wyposażonej w: 
       - aparaturę do spirometrii, gazometrii
       - zestaw do wykonywania prób ergospirometrycznych,
  •    Dostęp do laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego,
  •    Konsultacje specjalistów w zakresie ortopedii, laryngologii, okulistyki, kardiologii

  W obrębie Oddziału Rehabilitacji działa Zakład Rehabilitacji oraz Poradnia Rehabilitacji.

  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:
  Oddział Rehabilitacji prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów:
  •    Bydgoskiej Szkoły Wyższej
  •    Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.