Oddział Onkologiczno-Pulmonologiczny z Chemioterapią | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Oddział Onkologiczno-Pulmonologiczny z Chemioterapią

  Oddział zlokalizowany jest w Szpitalu przy ul. Seminaryjnej 1, w budynku A, na I piętrze.
  SEKRETARIAT
  e-mail
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  lek. Adam Szczepanik - lekarz kierujący oddziałem - koordynator
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  dr n. med. Maria Osmańska - z-ca lekarza kierującego oddziałem - koordynatora
  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista onkologii klinicznej,
  specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista medycyny paliatywnej

   

  dr n. med. Anna Szulgo-Paczkowska
  specjalista onkologii klinicznej

   

  dr n. med. Grażyna Kulińska
  specjalista radioterapii onkologicznej

   

  lek. Edyta Ewertowska-Lademann 
  specjalista onkologii klinicznej

   

  lek. Andrzej Krzysztof Ostrowski 
  specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista medycyny paliatywnej

   

  lek. Marta Werner-Chilińska
  starszy asystent

   

  mgr Małgorzata Zubiel 
  psycholog i psychoonkolog

   

  NADZÓR NAD ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM:

   

  mgr Małgorzata Musolf - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

  Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju Leczenie Szpitalne oraz Chemioterapia.
  Podstawowymi świadczeniami realizowanymi w Oddziale są świadczenia gwarantowane z zakresu chemioterapii, obejmujące podanie leków z katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii lub substancji czynnych z katalogu refundowanych substancji czynnych oraz świadczenia podstawowe lub świadczenia wspomagające.
  Świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia są wykonywane w trybie:
  1.    ambulatoryjnym;
  2.    jednodniowym – wyłącznie w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie ambulatoryjnym;
  3.    hospitalizacji – wyłącznie w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie jednodniowym lub w trybie ambulatoryjnym.
  Zespół Oddziału tworzą lekarze specjaliści z zakresu onkologii klinicznej, specjaliści chorób płuc oraz pielęgniarki z uprawnieniami do podawania chemioterapii. Głównym zadaniem personelu medycznego Oddziału jest zapewnienie profesjonalnej opieki chorym na nowotwory złośliwe płuc, w przypadku których konieczne jest zastosowanie leczenia systemowego.
  Oddział korzysta z wszelkich metod diagnostycznych dostępnych w szpitalu, w tym nowoczesnych badań obrazowych i laboratoryjnych, które służą lekarzom do właściwego rozpoznania i ustalenia stopnia zaawansowania nowotworu,   jak również oceny skuteczności i bezpieczeństwa zastosowanej terapii.  
  Na Oddział przyjmowani są pacjenci, którzy w trakcie leczenia nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a konieczne do wykonania badania oraz podanie leków odbywa się w ciągu jednego dnia. Taka forma terapii pozwala chorym spędzić więcej czasu w domu, wśród bliskich, co ma istotne znaczenie w procesie leczenia.
  Pacjenci przebywający na oddziale korzystają z kontynuacji leczenia w Poradni Onkologicznej i Oddziałach Chorób Płuc.
   Pacjenci mają również zapewnioną pomoc psychologiczną oraz psychoonkologiczną, prowadzoną przez wysoce wykwalifikowaną kadrę.  
  W Oddziale realizowane są Programy Lekowe:
  •    Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca.
  •    Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu.
  Oddział uczestniczy w „Programie badań w kierunku wykrywania raka płuca” w ramach „Narodowej Strategii Onkologicznej” w latach 2021-2023.


  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

  Personel lekarski bierze udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie specjalizacji z chorób płuc oraz staży kierunkowych z chorób płuc w ramach innych specjalizacji.
  Jednocześnie personel medyczny bierze udział w procesie kształcenia podyplomowego pielęgniarek w zakresie specjalizacji z pielęgniarstwa zachowawczego.