Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc

  Oddział mieści się przy jednostce Szpitala, położonego w Smukale przy ulicy Meysnera 9, w wolnostojącym budynku B.
  KOORDYNATOR
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  LEKARZE
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  SEKRETARIAT
  DO PACJENTÓW
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  lek. Włodzimierz Litwiniuk - lekarz kierujący oddziałem - koordynator
  specjalista chorób płuc

   

  lek. Małgorzata Juraniec - zastępca koordynatora oddziału
  specjalista chorób płuc

   

  lek. Anna Kończak
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  NADZÓR NAD ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM:

   

  mgr Mariola Grądzik - koordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

   

  mgr Anna Korolewska - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa internistycznego

  Oddział prowadzi leczenie gruźlicy płuc, w tym gruźlicy wielolekoopornej i mykobakteriozy, ze szczególnym wskazaniem na leczenie długoterminowe. Do szpitala przyjmowani są pacjenci wymagający kontroli lub ciągłego leczenia, nadzorowanego w warunkach szpitalnych. Przyjmowani są pacjenci ze:
  •    świeżo wykrytą gruźlicą płucną i pozapłucną,
  •    wznową gruźlicy,
  •    gruźlicą oporną na konwencjonalne leki,
  •    mykobakteriozami.
  Szpital dysponuje dużą ilością sal, zlokalizowanych na 3 poziomach. Dzięki temu zachowana jest izolacja między Pacjentami, jak i pozostałymi osobami, przebywającymi w kompleksie szpitalnym.
  W czasie pobytu, chorzy mogą korzystać z pomocy psychologa oraz innych lekarzy współpracujących z oddziałem. Mają zapewniony dostęp do prowadzonych w szpitalu zabiegów fizjoterapeutycznych.
  Otaczające budynki mikroklimat, niezniszczona przyroda, 180-letni las sosnowy oraz park mają doskonały wpływ na poprawę samopoczucia chorych i sprzyjają szybszemu powrotowi do zdrowia.