Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

  z pododdziałami:

  • Pododdział Chorób Płuc i Alergologii (OKAP)

  • Pododdział Chorób Płuc i Onkologii Pulmonologicznej (OKOP)

  Zlokalizowane w Szpitalu przy ul. Seminaryjnej 1, w budynku B, na III piętrze.
  KOORDYNATOR
  GABINET LEKARSKI
  LEKARZ DYŻURNY
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  SEKRETARIAT
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski - lekarz kierujący oddziałem - koordynator
  specjalista chorób płuc, specjalista alergologii, specjalista ochrony zdrowia

   

  Pododdział Chorób Płuc i Alergologii (OKAP)

   

  dr n. med. Agata Kalicka - lekarz kierujący oddziałem - koordynator
  specjalista chorób płuc, specjalista alergologii, specjalista chorób wewnętrznych

   

  dr n. med. Marta Pilaczyńska-Cemel
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Aleksandra Gadzińska
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Justyna Piotrkowska-Fortuna
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Wiktor Modelski
  rezydent

   

  lek. Karolina Złotnik
  rezydent

   

  lek. Mariia Maiska 
  młodszy asystent

   

  Pododdział Chorób Płuc i Onkologii Pulmonologicznej (OKOP)

   

  lek. Adam Szczepanik - lekarz kierujący oddziałem - koordynator
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Jarosław Czerniak
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Magdalena Derenda-Wołonkiewicz
  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii

   

  lek. Anna Gulińska
  specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Halyna Ivankova
  młodszy asystent

   

  lek. Anna Kozanecka
  rezydent

   

  lek. Kamila Mac
  rezydent

   

  NADZÓR NAD ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM:

   

  Pododdział Chorób Płuc i Alergologii (OKAP)

   

  Daria Ziemba - koordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

   

  mgr Patrycja Gryl - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

   

  Pododdział Chorób Płuc i Onkologii Pulmonologicznej (OKOP)

   

  mgr Alicja Rumież - koordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

   

  mgr Milena Rogańska - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
  specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

  Oddział prowadzi szeroką diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego w tym nowotworów, chorób śródmiąższowych, astmy i POChP. Diagnozujemy pacjentów ze zmianami radiologicznymi w miąższu płuc, opłucnej i w śródpiersiu oraz z dolegliwościami ze strony układu oddechowego tj. przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, ból w klatce piersiowej. W przypadku podejrzenia nowotworu płuca przeprowadzamy pełną diagnostykę przy współpracy z Zakładem Radiologii i Patomorfologii, z oceną charakteru i operacyjności zmiany i kwalifikacją do zabiegu operacyjnego przeprowadzaną przez konsultującego specjalistę chirurgii klatki piersiowej. Pacjenci niezakwalifikowani do leczenia operacyjnego konsultowani są przez onkologa i kwalifikowani do dalszego leczenia onkologicznego w tutejszym szpitalu (chemioterapia). W oddziale hospitalizowani są również pacjenci z ostrymi infekcjami dróg oddechowych, w tym z ciężkim zapaleniem i płuc i zapaleniem oskrzeli przebiegającym z dusznością (astma oskrzelowa, POCHP), niewydolnością oddechową, chorobami alergicznymi oraz mukowiscydozą. W strukturze oddziału funkcjonują wyodrębnione dwa pododdziały specjalizujące się w diagnostyce i leczeniu:

  •    Chorób płuc i onkologii pulmonologicznej
  •    Chorób płuc i alergologii

  Pododdział Chorób Płuc i Onkologii Pulmonologicznej prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych. W ramach diagnostyki nowotworów złośliwych układu oddechowego prowadzone są szczegółowe badania do pełnego ustalenia rozpoznania histopatologicznego, włącznie z nowoczesną diagnostyką molekularną i genetyczną, w celu ustalenia optymalnego postępowania terapeutycznego. Dostępność do specjalistycznych badań diagnostycznych pozwala również na precyzyjne ustalenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Decyzje, co do leczenia chorób nowotworowych są konsultowane z onkologami. Oddział ściśle współpracuje z zakładami i pracowniami diagnostycznymi Szpitala, w tym z Pracownią Endoskopową, wyposażoną w nowoczesne videobronchofiberoskopy, z opcją EBUS oraz możliwością wykonania biopsji transbronchialnych i kriobiopsji. Współpraca z Zakładem Radiologii wykonującym badania ultrasonograficzne, zdjęcia rentgenowskie oraz tomografie komputerowe pozwala na precyzyjne wykrycie najdrobniejszych zmian w obrębie klatki piersiowej i w innych narządach wewnętrznych. W Pracowni Tomografii Komputerowej wykonywane są również biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe płuc. Do dyspozycji naszych pacjentów jest też nowocześnie wyposażona Pracownia Fizjopatologii Oddychania wyposażona w sprzęt pozwalający ocenić sprawność wentylacyjną płuc. Bardzo ważnym elementem poprawnej diagnostyki jest również precyzyjnie pracujące laboratorium analityczne i mikrobiologiczne. Pododdział Chorób Płuc i Onkologii Pulmonologicznej zajmuje się również leczeniem powikłań nowotworów układu oddechowego np. zatorowości płucnej, płynu w jamie opłucnowej, odmy opłucnowej oraz powikłań radioterapii, chemioterapii i immunoterapii – takich jak niedokrwistości, neutropenia, immunologiczne i infekcyjne zapalenia układu oddechowego.
  Pododdział Chorób Płuc i Alergologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego oraz chorobami alergicznymi. W oddziale prowadzona jest szeroka diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego i chorób śródmiąższowych. Zespół specjalistów wykonuje szeroką gamę kompleksowych badań, m.in. USG klatki piersiowej, biopsje cienko i gruboigłowe, badania czynnościowe płuc oraz test 6-cio minutowego chodu (6MWT).   Ścisła współpraca z Pracownią Endoskopową umożliwia przeprowadzanie specjalistycznych zabiegów diagnostyczno-leczniczych. W celu wykrywania zmian położonych w sąsiedztwie drzewa oskrzelowego wykonywane są bronchoskopie z USG wewnątrzoskrzelowym (EBUS). Ponadto w Pracowni Endoskopowej przeprowadzane są zabiegi usuwania zmian wewnątrzoskrzelowych oraz kriobiopsje.
  Pododdział pozostaje jedynym ośrodkiem w województwie kujawsko-pomorskim prowadzącym leczenie dorosłych chorych na mukowiscydozę. Aktywnie uczestniczymy w Programie Lekowym NFZ (B.112), obejmującym podawanie w/w chorym nowoczesnych leków z grupy modulatorów kanału chlorkowego (CFTR). Obserwowane efekty terapii są spektakularne.
  Poza schorzeniami układu oddechowego oddział zajmuje się chorobami alergicznymi. W oddziale prowadzona jest diagnostyka alergologiczna oraz badania kwalifikujące do immunoterapii na jad owadów błonkoskrzydłych. Przeprowadzane są cykle immunoterapii swoistej jadem pszczoły i osy u osób z reakcjami zagrażającymi życiu po użądleniu.
  W oddziale realizowany jest Program Lekowy NFZ dla pacjentów chorych na astmą oskrzelową, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie leczenia ciężkiej astmy lekami biologicznymi.

  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:
  Pracownicy Oddziału Klinicznego Chorób Płuc, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej czynnie uczestniczą w zjazdach i konferencjach naukowych będąc jednocześnie autorami i współautorami wielu publikacji naukowych (łącznie ponad 260 publikacji).
  W Oddziale Klinicznym Chorób Płuc, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej prowadzone są ponadto:
  •    szkolenia podyplomowe w zakresie staży specjalizacyjnych z chorób płuc, staży   kierunkowych z chorób płuc w ramach innych specjalizacji, kursów doskonalących,
  •    szkolenia przeddyplomowe dla studentów III i IV roku kierunku lekarskiego,
  •    seminaria dla studentów kierunku inżynieria biomedyczna,
  •    praktyki studenckie,
  •    Program Erasmus,
  •    szkolenia dla studentów anglojęzycznych.