Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu

  Oddział zlokalizowany jest w Szpitalu przy ul. Seminaryjnej 1, w budynku D, na II piętrze.
  KOORDYNATOR
  GABINET LEKARSKI
  GABINET LEKARSKI
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ

   

   

  PODODDZIAŁ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (NWM)
  GABINET ZABIEGOWY
  SEKRETARIAT

   

   

  PODODDZIAŁ ZABURZEŃ ODDYCHANIA W CZASIE SNU
  LABORATORIUM SNU
  SEKRETARIAT
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska - koordynator oddziału
  specjalista chorób płuc i lekarz chorób wewnętrznych

   

  lek. Katarzyna Kruża - z-ca koordynatora oddziału
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Agnieszka Błażejewska-Adamska
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Paweł Jesionka
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Hanna Świercz
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Volodymyr Horodetskyy
  młodszy asystent

   

  NADZÓR NAD ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM:

   

  mgr Halina Harasimczyk - koordynator opieki medycznej 
  specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

   

  Pododdział NWM 
  mgr Dorota Czajkowska - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

   

  Pododdział Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu 
  mgr Luiza Smorawska-Drelich - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek 
  specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

  Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego, w szczególności chorobami związanymi z niewydolnością oddychania, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, zaburzeniami w czasie snu oraz obturacyjnym bezdechem snu.
  W Oddziale znajdują się łóżka przeznaczone na hospitalizacje pacjentów w wyodrębnionych pododdziałach:
  •    Pododdział Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej
  •    Pododdział Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
  •    Pozostała diagnostyka POCHP i inne choroby obturacyjne układu oddechowego oraz diagnostyka i kwalifikacja do dalszego leczenia
  Pododdział Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej
  Dzięki uczestnictwu w Krajowym programie zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 Oddział wyposażony został w nowoczesną aparaturę do NWM, wielofunkcyjne łóżka, kardiomonitory, stację centralnego nadzoru oraz inne niezbędne akcesoria pozwalające nowocześnie i skutecznie leczyć chorych z zastosowaniem technik NWM.
  Utworzenie pododdziału nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Oddziale Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania ma na celu:
  •    zwiększenie dostępności do procedur ratujących życie,
  •    zmniejszenie wskaźnika zgonów z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych przewlekłych, niezakaźnych chorób płuc,
  •    zmniejszenie liczby chorych wymagających wentylacji mechanicznej inwazyjnej,
  •    zmniejszenie powikłań związanych z intubacją chorego.
  Metoda nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM), jest najskuteczniejszym narzędziem terapeutycznym leczenia niewydolności oddychania w przebiegu zaostrzenia POChP.
  Pododdział Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
  Najczęstszymi objawami OBS są nawykowe chrapanie, bezdechy oraz nadmierna senność dzienna. Inne objawy występują rzadziej i są mniej specyficzne dla OBS, ale stanowią ważne uzupełnienie obrazu klinicznego choroby.
  Podczas badania PSG rejestrowane są zmienne służące do oceny:
  •    Struktury snu
  •    Liczby przebudzeni
  •    Czynności serca — zmodyfikowane odprowadzenie
  •    Okresowych ruchów kończyn dolnych
  •    Oddychania
  •    Pozycji ciała za pomocą czujnika grawitacyjnego
  Wyżej wymienione choroby leczone są kompleksowo przez wysoce wykwalifikowaną kadrę medyczną, przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz z dostępnością do pełnej diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, Pracowni RTG, Pracowni TK, pracowni Fizjopatologii Oddychania.
  W ramach kompleksowego leczenia pacjenci kontynuują leczenie poprzez:
  •    domowe leczenie tlenem, które polega na dostarczeniu choremu zwiększonego stężenia tlenu we wdychanym powietrzu, w warunkach domowych. W tym celu, pacjentowi przydzielone zostają: koncentrator tlenu lub zestaw tlenu ciekłego.
  •    domowe leczenia respiratorem z przydzielonym respiratorem. Dzięki tym narzędziom i szczegółowo przekazanym instrukcjom lekarza prowadzącego, pacjent pozostaje pod opieką lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty.