Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy

  Oddział zlokalizowany jest w Szpitalu przy ul. Seminaryjnej 1, w budynku D, na II piętrze.
  KOORDYNATOR
  GABINET LEKARSKI
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  SEKRETARIAT
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr n. med. Elżbieta Nowakowska - lekarz kierujący oddziałem - koordynator
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  dr n. med. Robert Kurowski - z-ca koordynatora oddziału
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej

   

  dr n. med. Anna Piechnik 
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Lucjan Romanek 
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  lek. Agnieszka Stachowicz-Karpińska 
  specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

   

  NADZÓR NAD ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM:

   

  mgr Małgorzata Nowak - koordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

   

  Grażyna Pasieka - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

  Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy mieści się w Budynku B, na drugim piętrze.
  Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń układu oddechowego, diagnostyką pacjentów ze zmianami radiologicznymi w miąższu płuc, opłucnej i w śródpiersiu oraz z dolegliwościami ze strony układu oddechowego tj. przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, ból w klatce piersiowej. W Oddziale hospitalizowani są również pacjenci z ostrymi infekcjami dróg oddechowych, w tym z ciężkim zapaleniem i płuc i zapaleniem oskrzeli przebiegającym z dusznością (astma oskrzelowa, POCHP) i niewydolnością oddechową.
  W centrum zainteresowania personelu lekarskiego pozostaje jednak rozpoznawanie, diagnostyka i leczenie sarkoidozy oraz chorób śródmiąższowych płuc.
  Dziewięćdziesiąt procent lub więcej osób z sarkoidozą ma zajęte płuca, niezależnie od tego, czy mają objawy, czy nie. Objawy charakterystyczne dla sarkoidozy wpływające na płuca obejmują:
  •    suchy kaszel,
  •    problemy z oddychaniem, świszczący oddech lub ból podczas oddychania,
  •    ból w klatce piersiowej, ucisk lub dyskomfort,
  •    odkrztuszanie krwi (co zdarza się rzadko), zwłaszcza we wczesnych stadiach sarkoidozy.
  Sarkoidoza atakująca płuca może powodować wiele problemów, zwykle tylko w najpoważniejszych przypadkach. Do problemów tych należą:
  Zwłóknienie płuc: bliznowacenie, które pojawia się w płucach w wyniku nieleczonego lub nieustępującego zapalenia/tworzenia ziarniniaka. Ponieważ tkanka bliznowata gromadzi się w ścianach worków powietrznych w płucach, może z czasem utrudnić dopływ tlenu do krwi, co prowadzi do obniżenia poziomu tlenu we krwi i duszności. Zwłóknienie płuc należy do większej grupy chorób płuc zwanych „śródmiąższowymi chorobami płuc”,
  Choroba włóknisto-torbielowa: zaawansowana postać choroby płuc, w której blizny blokują drogi oddechowe w jednym lub obu płucach,
  Nadciśnienie płucne: stan, w którym tkanka bliznowata zwęża się lub blokuje tętnice w płucach, powodując wysokie ciśnienie krwi. Wysokie ciśnienie krwi, znane również jako nadciśnienie, zmusza serce do cięższej pracy, aby pompować krew przez naczynia. Z biegiem czasu mięsień sercowy narasta i słabnie, utrudniając mu dostarczanie tlenu do płuc i innych części ciała.
  Choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików i złuszczające się śródmiąższowe zapalenie płuc należą do tzw. chorób śródmiąższowych, czyli grupy chorób, które toczą się w śródmiąższu płuca, czyli w tkance, na której rozpięte są pęcherzyki płucne oplecione przez sieć naczyń krwionośnych. Choroby śródmiąższowe charakteryzują się postępującym upośledzeniem struktur pęcherzyków płucnych, w wyniku czego dochodzi do zaburzenia budowy płuc i utraty prawidłowej czynności płuc, jaką jest przenoszenie tlenu z powietrza w pęcherzyku płucnym do krwi. Powoduje to zaburzenia dostarczenia tlenu do tkanek.

  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:
   
  Personel lekarski bierze udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie specjalizacji z chorób płuc oraz staży kierunkowych z chorób płuc w ramach innych specjalizacji.