Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

  Oddział zlokalizowany jest w Szpitalu przy ul. Seminaryjnej 1, w budynku D, na II piętrze.
  KOORDYNATOR
  GABINET LEKARSKI
  SEKRETARIAT
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  GABINET ZABIEGOWY
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  SALA POOPERACYJNA
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  dr n. med. Krzysztof Cieśliński - lekarz kierujący oddziałem - koordynator
  specjalista chirurgii klatki piersiowej

   

  dr n. med. Adam Wojcieszko - zastępca koordynatora oddziału
  specjalista chirurgii klatki piersiowej

   

  lek. Marek Baliński
  specjalista chirurgii klatki piersiowej

   

  lek. Artur Bała
  specjalista chirurgii klatki piersiowej

   

  lek. Wojciech Pawlak
  specjalista chirurgii klatki piersiowej

   

  lek. Janusz Pepliński
  specjalista chirurgii klatki piersiowej

   

  lek. Jacek Pypkowski
  specjalista chirurgii ogólnej

   

  lek. Michał Szymański
  specjalista chirurgii ogólnej

   

  lek. Piotr Wojcieszko
  rezydent

   

  NADZÓR NAD ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM:

   

  mgr Marzena Komidzierska - koordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego

   

  mgr Beata Amerska - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

  Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów znajduje się w budynku D, na drugim piętrze.
  Oddział dysponuje blokiem operacyjnym z dwoma salami operacyjnymi oraz salą intensywnego nadzoru wyposażonymi w nowoczesną aparaturę i współpracuje z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  Oddział chirurgii klatki piersiowej zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszelkich patologii, które powstały w obrębie klatki piersiowej i dotyczą jej ściany, narządów lub naczyń. Najczęstszą chorobą, z którą zgłaszają się pacjenci, jest rak płuca. W jego przypadku podstawowym sposobem leczenia jest chirurgiczne wycięcie guza i otaczającego go miąższu płucnego (płata płuca – lobektomia, całego narządu – pneumonektomia).
  Działalność diagnostyczna i lecznicza obejmuje:
  •    ocenę stopnia zaawansowania raka płuca z zastosowaniem minimalnie inwazyjnych  technik endosonograficznych
  •    operacyjne leczenie raka płuca
  •    diagnostykę inwazyjną i leczenia zwężeń tchawicy i oskrzeli
  •    operacyjne leczenie rozedmy płuc
  •    diagnostykę i leczenie guzów śródpiersia
  •    leczenie nowotworów ściany klatki piersiowej
  •    diagnostykę i leczenie choroby opłucnej
  •    leczenie urazowych uszkodzeń klatki piersiowej
  •    zakres chirurgii endokrynologicznej szyi
  W oddziale wykonywane są również operacje w zakresie chirurgii endokrynologicznej szyi. W przypadku chorób łagodnych i nowotworowych, są to operacje częściowego lub całkowitego usunięcia tarczyc. W przypadku pierwotnej nadczynności usuwane są także przytarczyce. Zabiegi wykonują doświadczeni specjaliści chirurgii ogólnej i klatki piersiowej. W tym zakresie oddział zajmuje się także zabiegami usunięcia wola zamostkowego i śródpiersiowego. Przy powyższych zabiegach stosowany jest neuromonitoring przerywanego lub ciągły.
  Inną częstą przyczyną leczenia torakochirurgicznego są urazy klatki piersiowej, które powstają na skutek m.in. wypadków komunikacyjnych, oparzeń, postrzałów. Należą do nich: rany płuca, stłuczenia płuc, odma, rozerwanie tchawicy, krwotoki, złamania żeber i inne obrażenia.
  Oddział zajmuje się zarówno diagnostyką, jak i leczeniem nieprawidłowości w obrębie klatki piersiowej. Do podstawowych badań wykonywanych w ramach tej dziedziny należą:

  •    biopsja – wykonuje się ją w celu pobrania wycinków lub komórek do badania histopatologicznego lub cytologicznego w przypadku podejrzenia guzów; przeprowadza się ją pod kontrolą tomografii komputerowej;
  •    drenaż jamy opłucnej – zabieg polega na wprowadzeniu drenu w przestrzeń międzyżebrową w celu usunięcia powietrza lub płynu z jamy opłucnej;
  •    wideotorakoskopia – polega na wprowadzeniu do klatki piersiowej endoskopu z kamerą w celu obejrzenia jej struktur od wewnątrz;
  •    mediastinoskopia – wprowadzenie endoskopu do śródpiersia w celu pobrania tkanek do badania histopatologicznego;
  •    torakotomia – polega na chirurgicznym otwarciu klatki piersiowej, dzięki czemu uzyskuje się bezpośredni dostęp do wszystkich znajdujących się w niej narządów.