Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Oddział zlokalizowany jest w Szpitalu przy ul. Seminaryjnej 1, w budynku D, na I piętrze.
  KOORDYNATOR
  GABINET LEKARSKI
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  lek. Aleksandra Kaźnica - lekarz kierujący oddziałem - koordynator
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  lek. Artur Kwiecień
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  lek. Roman Machiński
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  lek. Anna Przybył-Prywińska
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  lek. Mirosława Skory
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  lek. Karol Soszyński
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  lek. Wiesława Szabłowska
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

   

  NADZÓR NAD ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM:

   

  mgr Beata Cyranowicz - koordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

   

  Dorota Borucka - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
  specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego

  W Oddziale znajdują się stanowiska intensywnej terapii wyposażone w pełni do prowadzenia procesu leczniczego u chorych w stanie krytycznie ciężkim w przebiegu niewydolności wielonarządowej. Zespół specjalistów zajmuje się leczeniem chorych w stanie ciężkim, przyjętych z innych oddziałów, a także monitorowaniem po rozległych zabiegach torakochirurgicznych.  Oddział dysponuje niezbędnym sprzętem do monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych jak krążenie, oddychanie i czynności ośrodkowego układu nerwowego.
  W oddziale prowadzone jest leczenie interdyscyplinarnie, przy stałej współpracy z zespołem specjalistów oddziałów pulmonologicznych i torakochirurgii.

  Wykwalifikowana kadra lekarska i pielęgniarska przygotowana jest na nagłe sytuacje zagrożenia życia i zdrowia.
  Zespół prowadzi działania w trzech segmentach:
  •  Poradnia anestezjologiczna- w której prowadzona jest kwalifikacja chorych do zabiegu operacyjnego,
  •  Przeprowadzanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych i zabiegów endoskopowych, monitorowanie stanu pacjentów w trakcie i po operacji oraz prowadzenie leczenia bólu pooperacyjnego
  •  Leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia, ze schorzeniami:
     - ostra niewydolność oddechowa,
     - wstrząs
     - ciężkie urazy klatki piersiowej, płuc (po wypadkach komunikacyjnych)

  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje wszystkimi dostępnymi technikami monitorowania inwazyjnego, małoinwazyjnego i nieinwazyjnego dynamiki układu krążenia i oddychania w celu przywracania oraz podtrzymywania funkcji życiowych organizmu. Oddział pozostaje miejscem, w którym ratowane jest życie pacjentów w nagłych stanach zagrażających życiu, z występującą potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku układów i narządów organizmu.

  Wprowadzane jest leczenie żywieniowe – dojelitowe i pozajelitowe u pacjentów, którzy nie są samodzielni. W przypadku unieruchomionych chorych, personel zajmuje się toaletą ciała, zapobieganiem odleżynom, odsysaniem wydzieliny u zaintubowanych pacjentów oraz podawaniem leków.