Odcinek OLG | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Odcinek OLG

  Kontakt
  pawilon wolnostojący
  GABINET LEKARSKI
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  SEKRETARIAT
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  lek. Włodzimierz Litwiniuk koordynator oddziału

   

  lek. Anna Kończak specjalista chorób płuc

   

  ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

   

  mgr Mariola Grądzik - kordynator opieki medycznej
  specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

   

  mgr Anna Korolewska pielęgniarka koordynująca i nadzorujaca pracę innych pielęgniarek

  Zespół lekarski:

  lek. Włodzimierz Litwiniuk - specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc - koordynator oddziału,
  lek. Małgorzata Juraniec - specjalista chorób płuc,
  lek. Anna Kończak - specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc.

  Zespół pielęgniarski:

  mgr Mariola Grądzik - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego i pielęgniarstwa opieki paliatywnej - koordynatorka opieki medycznej,

  mgr Anna Korolewska - specjalista pielęgniarstwa internistycznego - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek.

  Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc znajduje się w wolnostojącym budynku, położonym przy ulicy Meysnera 9. Budynek zajmuje trzy poziomy, które są skomunikowane windą. Na oddziale znajdują się 3 sale  jednoosobowe z łazienkami (izolatki) i 2 sale trzyosobowe z łazienkami, poza tym oddział dysponuje salami 3 i 4 osobowymi ze wspólnymi węzłami sanitarnymi.

  Dzięki dużej ilości sal, które  zostały zlokalizowane na 3 poziomach w oddzielnym budynku zachowana jest izolacja pacjentów tego odcinka, zarówno między nimi samymi jak i od pozostałych pacjentów przebywających w kompleksie szpitalnym.

  Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc prowadzi leczenie gruźlicy płuc, w tym gruźlicy wielolekoopornej i mykobakterioz, ze szczególnym wskazaniem na leczenie długoterminowe. Jesteśmy głównym ośrodkiem leczenia gruźlicy w naszym województwie.

  Przyjmujemy pacjentów:

  - ze świeżo wykrytą gruźlicą płucną i pozapłucną wymagających kontroli w I fazie leczenia oraz wymagających przewlekłego leczenia nadzorowanego w  warunkach szpitalnych
  - z wznową gruźlicy
  - z gruźlicą oporną na konwencjonalne leki
  - z mykobakteriozami.

  W czasie pobytu na oddziale chorzy:

  - mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
  - mogą korzystać z opieki psychologa,
  - nieprątkujący ze współistniejącymi schorzeniami układu ruchu mogą korzystać z zabiegów fizykoterapeutycznych oraz z  sali gimnastycznej sąsiadującego Oddziału Rehabilitacji,
  -prątkujący chorzy, wymagający  rehabilitacji, są rehabilitowani na sali chorych.

  Z oddziałem współpracują lekarze specjaliści konsultanci: okulista, neurolog, kardiolog, onkolog, psychiatra i specjalista rehabilitacji.

  Otaczające budynki mikroklimat oraz park mają doskonały wpływ na poprawę samopoczucia chorych i sprzyjają szybszemu powrotowi do zdrowia.

  Miarą naszego  doświadczenia i profesjonalizmu w pracy, którą wykonujemy, jest fakt, że od wielu lat obejmujemy lekarską opieką ftyzjatryczną zdecydowaną większość chorych na gruźlicę z naszego województwa, a niejednokrotnie leczeni są również chorzy z innych województw.

     DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

  Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie chorób płuc.

  Kształcimy studentów wydziału  lekarskiego w  zakresie gruźlicy.

  Ze względu  na duże doświadczenie i profesjonalizm możemy prowadzić przypadki powikłane. Stały dostęp do leków drugiego rzutu umożliwia nam właściwą terapię gruźlicy wielolekoopornej.

     DODATKOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

  Na oddział przyjmujemy pacjentów z potwierdzoną gruźlicą z całego województwa kujawsko-pomorskiego i innych województw, którzy kierowani są z pulmonologicznych oddziałów szpitalnych oraz z poradni pulmonologicznych na podstawie skierowania i wcześniejszego uzgodnienia miejsca. Oddział nie pełni ostrych dyżurów, rejestracja czynna jest w dni powszednie od 7.00 do 14.35.

  Po wypisaniu z oddziału pacjenci pozostają pod ścisłą kontrolą pulmonologiczną. Kontynuują nadzorowane leczenie w Poradni Gruźlicy KPCP lub innych poradniach leczenia gruźlicy naszego województwa. W dniu  wypisu z oddziału pacjent ma ustalony termin pierwszej wizyty w poradni.