Izba Przyjęć | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

BIP

Izba Przyjęć

  IZBA PRZYJĘĆ ZLOKALIZOWANA JEST W SZPITALU PRZY UL. SEMINARYJNEJ 1, W BUDYNKU C, NA PARTERZE.
  KIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ
  LEKARZ DYŻURNY
  PIELĘGNIARKI I RATOWNICY MEDYCZNI
  SEKRETARKI MEDYCZNE

   

  lek. Włodzimierz Grądzki - Kierownik Izby Przyjęć

   

  mgr Miłosława Piaskowska - Koordynator Opieki Medycznej

  Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii nie posiada w swojej strukturze organizacyjnej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

  Izba Przyjęć pracuje w trybie ciągłym zapewniając świadczenia związane z przyjęciem pacjentów do szpitala oraz udzieleniem doraźnej pomocy w stanach nagłych pogorszenia zdrowia.

  Przyjęcia do szpitala odbywają się w trybie ostrym i planowym. Po konsultacji lekarskiej i dopełnieniu formalności pacjent trafia na odpowiedni oddział szpitalny.
   

  Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów:

  •  Zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
  •  Zgłaszających się w stanach zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.


  Do zadań Izby Przyjęć należy:

  •  Rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania świadczeń zdrowotnych,
  •  Zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
  •  Objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską  i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
  •  Przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
  •  Skierowanie i przewiezienie pacjenta do innego szpitala w przypadku gdy schorzenie nie odpowiada profilowi Centrum,
  •  Udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji,
  •  Prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.

  Dyżur w Izbie Przyjęć pełni lekarz pulmonolog, zespół pielęgniarek i ratowników medycznych oraz według potrzeb lekarz torakochirurg i anestezjolog.


  Każdy pacjent zgłaszający się do szpitala oprócz skierowania/ e-skierowania powinien posiadać:

  •    Dowód tożsamości
  •    Spis przyjmowanych leków
  •    Wyniki dotychczasowych badań laboratoryjnych i obrazowych
  •    Karty informacyjne z poprzedniego leczenia szpitalnego oraz posiadaną dokumentację medyczną


  Oprócz podstawowych dokumentów przy przyjęciu do szpitala potrzebne będą:

  •    Piżama i szlafrok
  •    Osobiste przybory toaletowe
  •    Ręczniki
  •    Kapcie
  •    Klapki pod prysznic

  Potwierdzenie praw pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odbywa się w systemie elektronicznym EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).