ŚWIATOWY DZIEŃ POChP 2022 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ POChP 2022

Światowy Dzień POChP jest organizowany przez Globalną Inicjatywę na rzecz Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (GOLD) we współpracy z pracownikami służby zdrowia i grupami pacjentów z POChP na całym świecie. Jego celem jest podnoszenie świadomości, dzielenie się wiedzą i omawianie sposobów zmniejszenia obciążenia POChP na całym świecie.

 

Kontynuuj czytanie artykułu...