Oddział Rehabilitacji Oddechowej | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Oddział Rehabilitacji Oddechowej

  Kontakt
  SEKRETARIAT
  GABINET LEKARSKI
  KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ
  DYŻURKA PIELĘGNIAREK
  REJESTRACJA DO PORADNI REHABILITACYJNEJ I ZAKŁADU REHABILITACJI
  ZESPÓŁ LEKARSKI:

   

  lek. Bogusław Jasik - Koordynator Oddziału Rehabilitacji
  specjalista chorób wewnętrznych
  specjalista rehabilitacji medycznej

   

  dr n. med. Sabina Lach-Inszczak - zastępca koordynatora oddziału
  lek. specjalista rehabilitacji medycznej
  specjalista medycyny paliatywnej

   

  mgr Agnieszka Półtorak - mgr psychologii, tyflopedagog
  Studia podyplomowe psychologia kliniczna
  I stopień w Racjonalnej Terapii Zachowawczej

  ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

   

  mgr Dariusz Pasieka - koordynator opieki medycznej
  specjalista organizacji i zarządzania
  specjalista pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
   
   

   

  mgr Aleksandra Pietrzykowska pielęgniarka koordynująca 
  i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

   

  mgr Ewa Jasińska - pielęgniarka koordynująca
  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego 
  specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

   

  Zespół Pielęgniarski Oddziału Rehabilitacji składa się obecnie z osiemnastu pielęgniarek, trzech pielęgniarzy i jednej opiekunki medycznej.

  Poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji, są w stanie zapewnić, całodobową, profesjonalną opiekę i wsparcie wszystkim chorym i niepełnosprawnym, niezależnie od schorzenia, z jakim trafiają w Oddział. 

  Pod względem przygotowania zawodowego Zespół Pielęgniarski Oddziału tworzy: siedmiu magistrów pielęgniarstwa, magister edukacji i promocji zdrowia, siedmiu licencjatów pielęgniarstwa i trzech specjalistów w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego oraz pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 

  Pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji posiadają w sumie dwadzieścia osiem kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających, mających zastosowanie w codziennej pracy pielęgniarskiej i są to kursy z zakresu: 

  - terapii bólu,
  - diabetologii,
  - leczenia ran,
  - resuscytacji krążeniowo oddechowej,
  - wykonywania Ekg,
  - podstaw medycyny ratunkowej,
  - szczepień ochronnych,
  - profilaktyki hipotermii i profilaktyki odleżyn,
  - HIV/AIDS i narkomanii,
  - zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym,
  - anestezjologii.

  INFORMACJE O ODDZIALE:

   

  Oddział mieści się w zabytkowym budynku położonym w podmiejskiej dzielnicy Smukale, wśród niezniszczonej przyrody w swoistym mikroklimacie ponad 180-letniego lasu sosnowego w zakolu Brdy.

  Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia od 2004 roku.


  Oddział prowadzi rehabilitację:

  - Ogólnoustrojową
       - dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu w przebiegu urazów, schorzeń zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów, po zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych, schorzeń neurologicznych,

  - Oddechową
       - (jedyny w województwie kujawsko-pomorski i województwach sąsiednich) dla pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, głównie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i astmą oskrzelową.

   

  Baza łóżkowa: liczba łóżek: 51

  - w tym:
       - 22 łóżka rehabilitacji oddechowej
       - 29 łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej

   

  Baza diagnostyczna:

  - Pracownia Rtg w obrębie Oddziału
  - własna aparatura do monitorowania granicznych parametrów ergo-spirometrycznych
  - Bieżnia i platforma balansowa do diagnostyki chodu
  - Dostęp do pracowni diagnostyki układu oddechowego wyposażonej w:
       - aparaturę do spirometrii, gazometrii
       - zestaw do wykonywania prób ergospiroometrcznych,
  - Dostęp do laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego etc.
  - Konsultacje specjalistów w zakresie ortopedii, laryngologii, okulistyki, kardiologii.

   


   

  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

   

  Oddział Rehabilitacji prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów:

  - Bydgoskiej Szkoły Wyższej
  - Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu


   

  Rehabilitacja pulmonologiczna (oddechowa) Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez :

  - lekarza oddziału: pulmonologicznego; torakochirurgicznego; kardiologicznego; laryngologicznego; chorób wewnętrznych; alergologicznego; 
  - lekarza poradni chorób płuc, lekarza poradni rehabilitacyjnej lub lekarza, poradni alergologicznej.

  Do rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności pacjenci cierpiący na:

  - przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji
  - rozedmę i pylicę płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli
  - POChP
  - przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji
  - astmę oskrzelową, po zaostrzeniach
  - rozstrzenie oskrzeli
  - mukowiscydozę
  - stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia)
  - stany po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia)
  - stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych

  Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla jednego pacjenta wynosi do 3 tygodni. 

  Dodatkowo lekarz kierujący wypełnia wniosek do oddziału rehabilitacji