Konkursy pozostałe | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Konkursy pozostałe


Postępowanie nr 02/T/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez technika elektroradiologii
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
w Kujawsko-Pomorskim
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2022-06-17


Postępowanie nr 01/F/2021

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

Ogłoszenie konkursu ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju:
świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieku długoterminowej
przez fizjoterapeutę
w ramach Domowego Leczenia Respiratorem
w Kujawsko-Pomorskim
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-28