Konkursy ofert (lekarskie) | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Centrala: 52 32 56 600

E-mail: kpcp [at] kpcp.pl

Konkursy ofert (lekarskie)


Postępowanie nr 26/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych

oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora 
 Oddziału Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-09-22


Postępowanie nr 25/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych

oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora 
 Oddziału Klinicznego Chorób Płuc, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
z Pododdziałem Chorób Płuc i Alergologii i Pododdziałem Chorób Płuc i Onkologii Pulmonologicznej

w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-09-22


Postępowanie nr 24/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc wraz z obowiązkiem zastępowania

Koordynatora Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
z Pododdziałem NWM i  Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu

w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-09-23


Postępowanie nr 23/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc wraz z pełnieniem funkcji

Koordynatora Pododdziału Chorób Płuc i Onkologii Pulmonologicznej
Oddziału Klinicznego Chorób Płuc, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-09-23


Postępowanie nr 22/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc wraz z obowiązkiem zastępowania

Koordynatora Oddziału Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-09-23


Postępowanie nr 21/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc wraz z pełnieniem funkcji

Kierownika Pracowni Endoskopowej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-09-23


Postępowanie nr 20/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Izby Przyjęć
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-09-23


Postępowanie nr 19/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-09-23


Postępowanie nr 18/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-09-23


Postępowanie nr 17/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-09-23


Postępowanie nr 16/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie rehabilitacji medycznej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-09-23


Postępowanie nr 15/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie neurologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-31


Postępowanie nr 14/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy:
ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych szpitalnych
w ramach zespołu
długoterminowej opieki domowej
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
(Domowe Leczenie Respiratorem)
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-10
 


Postępowanie nr 13/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w ramach konsultacji anestezjologicznych
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2022-06-03


Postępowanie nr 12/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie radiologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2022-05-25
 


Postępowanie nr 11/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie patomorfologii
wraz z pełnieniem funkcji
Kierownika Zakładu Patomorfologii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2022-06-03


Postępowanie nr 10/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chirurgii ogólnej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja: 2022-03-29
 


Postępowanie nr 09/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w ramach konsultacji anestezjologicznych
oraz w zespole długoterminowej
opieki domowej
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
(Domowe Leczenie Respiratorem)
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora
Oddziału Anestezjologii i Instensywnej Terapii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-03-16


Postępowanie nr 08/L/2022

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w ramach konsultacji anestezjologicznych
oraz w zespole długoterminowej
opieki domowej
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
(Domowe Leczenie Respiratorem)
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2022-03-16